Науково-практичний коментар до ст. 8 Господарського процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 8 Господарського процесуального кодексу України

Стаття 8. Повідомлення заявника про результати розгляду претензії
Про результати розгляду претензії заявник повідомляється у письмовій формі.
У відповіді на претензію зазначаються:
а) повне найменування і поштові реквізити підприємства, організації, що дають відповідь, та підприємства чи організації, яким надсилається відповідь; дата і номер відповіді; дата і номер претензії, на яку дається відповідь;
б) коли претензію визнано повністю або частково, – визнана сума, назва, номер і дата розрахункового документа на перерахування цієї суми чи строк та засіб задоволення претензії, якщо вона не підлягає грошовій оцінці;
в) коли претензію відхилено повністю або частково, – мотиви відхилення з посиланням на відповідні нормативні акти і документи, що обгрунтовують відхилення претензії;
г) перелік доданих до відповіді документів та інших доказів.
Коли претензію відхилено повністю або частково, заявникові повинно бути повернуто оригінали документів, одержаних з претензією, а також надіслано документи, що обгрунтовують відхилення претензії, якщо їх немає у заявника претензії.
Відповідь на претензію підписується повноважною особою підприємства, організації або їх представником та надсилається рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.
Якщо претензію про сплату грошових коштів, до якої додано платіжну вимогу-доручення, визнано повністю або частково, у платіжній вимозі-дорученні зазначається визнана сума.
Платіжні вимоги-доручення виконуються установами банків у порядку, встановленому Національним банком України.
За необгрунтоване списання у безспірному порядку претензійної суми винна сторона сплачує другій стороні штраф у розмірі 10 процентів від списаної суми.
 
Коментар:
1. Вирішуючи питання щодо вжиття заходів досудового врегулювання спору, суду з огляду на приписи ст. 81 цього Кодексу (залишення позову без розгляду з підстав невжиття заходів досудового врегулювання спору) необхідно насамперед визначитись, якими нормами матеріального чи процесуального права регулюються правовідносини сторін, за якими виник спір та відбувається досудове врегулювання спору.
Вирішуючи питання про додержання сторонами порядку досудового врегулювання спору, необхідно враховувати, що повідомлення про результати розгляду претензії має відповідати певним умовам, викладеним у коментованій статті. Недодержання вимог цієї статті призведе до застосування щодо винної сторони санкцій, передбачених ст. 49 ГПК України.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code