Науково-практичний коментар до ст. 13 Господарського процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 13 Господарського процесуального кодексу України

Стаття 13. Справи, підсудні місцевим господарським судам
Місцеві господарські суди розглядають у першій інстанції усі справи, підвідомчі господарським судам.
 
Коментар:
1. Якщо норми про підвідомчість встановлюють коло справ, віднесених до розгляду господарських судів як окремої системи юрисдикційних органів, то інститут підсудності дозволяє розмежувати справи, підвідомчі господарським судам, у межах системи господарських судів між окремими її елементами.
Підсудністю є коло господарських справ, вирішення яких віднесене до компетенції певного господарського суду. Отже, правила підсудності у своїй сукупності складають критерій обрання компетентного господарського суду для розгляду і вирішення конкретної господарської справи.
Частиною 1 коментованої статті встановлено положення, відповідно до якого місцеві господарські суди розглядають у першій інстанції усі справи, підвідомчі господарським судам. Більшість справ вирішується саме у першій інстанції судами найнижчої ланки — місцевими судами, що зумовлено намаганнями створення для осіб, які потребують судового захисту своїх прав та інтересів, найкращих умов для участі у судочинстві, залучення всіх зацікавлених у справі осіб.
Розрізняють предметну, територіальну та виключну підсудність справ.
2. Правила предметної (родової) підсудності дозволяють визначити, господарський суд якої ланки розглядатиме справу у першій інстанції. Предметна підсудність залежить від предмета спору або суб\’єктного складу сторін спірних правовідносин. Загальні положення предметної підсудності справ визначено положеннями коментованої статті.
Територіальною підсудністю є підсудність, що визначається за місцезнаходженням сторони. Територіальна підсудність дає змогу зме-жувати компетенцію господарських судів одного рівня. Територіальна підсудність справ визначена ст. 15 цього Кодексу (див. детальніше коментар до зазначеної статті).
З територіальної підсудності зроблено винятки, що охоплюються поняттям \”виключна підсудність\” (детально про виключну підсудність див. коментар до ст. 16 цього Кодексу).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code