Науково-практичний коментар до ст. 43-3 Господарського процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 43-3 Господарського процесуального кодексу України

Стаття 43(3). Заява про вжиття запобіжних заходів
 
Заява про вжиття запобіжних заходів повинна містити:
1) найменування господарського суду, до якого подається заява;
2) найменування заявника і особи, щодо якої просять вжити запобіжні заходи, їх поштові адреси; документи, що підтверджують за заявником-громадянином статус суб\’єкта підприємницької діяльності;
3) вид і суть запобіжного заходу;
4) обставини, якими заявник обґрунтовує необхідність вжиття запобіжних заходів;
5) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви;
6) підпис заявника або його представника, якщо заява подається представником.
До заяви про вжиття запобіжних заходів додаються документи, які підтверджують сплату судового збору у встановлених законом порядку і розмірі. Разом з заявою про вжиття запобіжних заходів подаються її копії відповідно до кількості осіб, щодо яких просять вжити запобіжні заходи.
Заявник повинен подати відповідну позовну заяву протягом п\’яти днів з дня винесення ухвали про вжиття запобіжних заходів. Після подання заявником позовної заяви запобіжні заходи діють як заходи забезпечення позову.
 
Коментар:
 
1. Коментована стаття встановлює вимоги щодо змісту заяви про вжиття запобіжних заходів, а саме відповідна заява має містити:
найменування господарського суду, до якого подається заява;
найменування заявника і особи, щодо якої просять вжити запобіжні заходи, їх поштові адреси; документи, що підтверджують за заявником-громадянином статус суб\’єкта підприємницької діяльності;
вид і суть запобіжного заходу; обставини, якими заявник обґрунтовує необхідність вжиття запобіжних заходів;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; підпис заявника або його представника, якщо заява подається представником.
Відповідно до п. 4 ч. 1 коментованої статті заява про вжиття запобіжних заходів має містити обставини, якими заявник обґрунтовує необхідність вжиття запобіжних заходів. Такі обставини мають узгоджуватися з приписами ст. 43-1 цього Кодексу, а за змістом п. 5 ч. 1 коментованої статті і ч. З ст. 43-4 цього Кодексу також підтверджуватись відповідними доказами, витребування й оцінка яких здійснюється господарським судом за загальними правилами ГПК України про докази. Зокрема, заявник має подати докази, достатні для впевненості у тому, що його право порушується або невідворотно буде порушено, а також докази наявності права.
2. Відповідно до п. 11 рекомендацій президії Вищого господарського суду від 10 червня 2004 р. № 04-5/1107 \”Про деякі питання практики вирішення спорів, пов\’язаних із захистом прав інтелектуальної власності\” декретом Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. № 7-93 \”Про державне мито\” не передбачено розміру ставок державного мита із заяв про вжиття запобіжних заходів. Отже, до внесення відповідних змін до цього декрету у господарського суду немає правових підстав для винесення ухвали про залишення такої заяви без руху у зв\’язку з тим, що її не оплачено державним митом.
Сплата витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу із заяв про вжиття запобіжних заходів законом не передбачена.
3. Разом із заявою про вжиття запобіжних заходів подаються її копії відповідно до кількості осіб, щодо яких просять вжити запобіжні заходи. Однак наведена норма не зобов\’язує господарський суд здійснювати розсилання цих копій. Копії заяви можуть вручатися
заінтересованим особам під час її розгляду, здійснюваного відповіднодо ст. 43-4 цього Кодексу. Неодержання особою, щодо якої просять вжити запобіжні заходи, копії відповідної заяви або її відмова від одержання такої копії не є перешкодою для розгляду заяви.
Повідомлення заінтересованих осіб про час і місце розгляду заяви здійснюється господарським судом шляхом винесення відповідної ухвали з додержанням вимог ст. 86 цього Кодексу, а у разі необхідності також шляхом надіслання телефонограми, телетайпограми, використання засобів електронного зв\’язку тощо.
Заяву про вжиття запобіжних заходів може бути розглянуто без участі особи, щодо якої просять вжити такі заходи, зокрема, коли існує вірогідність того, що будь-яка затримка у вжитті запобіжних заходів завдасть невиправної шкоди заявникові, або існує ризик того, що докази про порушення права інтелектуальної власності будуть знищені або втрачені.
4. Відповідно до ч. З коментованої статті після подання заявником позовної заяви запобіжні заходи діють як заходи забезпечення позову, тому матеріали про вжиття запобіжних заходів мають бути приєднані до справи, що порушується за відповідною позовною заявою.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code