Науково-практичний коментар до ст. 43-4 Господарського процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 43-4 Господарського процесуального кодексу України

Стаття 43(4). Порядок розгляду заяви про вжиття запобіжних заходів
Заява про вжиття запобіжних заходів розглядається не пізніше двох днів з дня її подання господарським судом, в районі діяльності якого належить провести ці процесуальні дії, з повідомленням заінтересованих осіб. Однак неявка їх не перешкоджає розглядові заяви.
У разі обґрунтованої вимоги заявника заява про вжиття запобіжних заходів розглядається лише за його участю без повідомлення особи, щодо якої просять вжити запобіжні заходи.
Господарський суд має право вимагати від заявника додати до заяви будь-який наявний у нього доказ про порушення або загрозу порушення його прав.
Господарський суд може зобов\’язати заявника забезпечити його вимогу заставою, достатньою для того, щоб запобігти зловживанню запобіжними заходами, яка вноситься на депозит господарського суду. Розмір застави визначається господарським судом з урахуванням обставин справи, але не повинен бути більшим від розміру заявленої шкоди.
Про вжиття запобіжних заходів господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначає обрані запобіжні заходи, підстави їх обрання, порядок і спосіб їх виконання, розмір застави, якщо така призначена. Копії ухвали надсилаються заявнику та особі, щодо якої мають бути вжиті запобіжні заходи, негайно після її винесення. У разі винесення ухвали за участю заявника без повідомлення особи, щодо якої просять вжити запобіжні заходи, копія ухвали надсилається особі, щодо якої вжито запобіжні заходи, негайно після її виконання.
У разі відсутності підстав, встановлених статтею 431 цього Кодексу, а також невиконання вимог, передбачених частиною третьою цієї статті, господарський суд виносить ухвалу про відмову в задоволенні заяви про вжиття запобіжних заходів.
 
Коментар:
1. Чинне законодавство не містить прямих вказівок щодо місця розгляду відповідної заяви. Згідно з ч. 1 коментованої статті заява про вжиття запобіжних заходів розглядається господарським судом, у районі діяльності якого належить провести ці процесуальні дії. Отже, у вирішенні цього питання слід виходити з того, який саме запобіжний захід заявник вважає за необхідне вжити: якщо йдеться про витребування доказів, про огляд приміщень або про накладення арешту на майно, заява має подаватися до місцевого господарського СУДУ, У районі діяльності якого знаходяться відповідно докази, приміщення або майно, щодо яких належить провести певні дії.
Передбачене ч. 4 коментованої статті зобов\’язання заявника забезпечити його вимогу заставою визначено як право, а не обов\’язок господарського суду. Внесення коштів, які є предметом застави, має здійснюватися на депозит господарського суду. Сума відповідних коштів, що визначається судом, має бути співрозмірною заявленій шкоді та розумно необхідною з огляду на неприпустимість зловживання запобіжними заходами і в будь-якому разі не може перевищувати розміру заявленої шкоди.
Згідно з ч. 5 в ухвалі господарського суду про вжиття запобіжних заходів зазначається порядок і спосіб їх виконання. Такі порядок і спосіб мають визначатися відповідно до обраного запобіжного заходу (ст. 43-2 цього Кодексу), перелік яких є вичерпним. Витребування доказів (за правилами ст. 38) здійснюється господарським судом. Щодо огляду приміщень, в яких відбуваються дії, пов\’язані з порушенням прав, та накладення арешту на майно, що належить особі, щодо якої вжито запобіжні заходи, і знаходиться в неї або в інших осіб, то вони відповідно до ч. 1 ст. 43-6 цього Кодексу здійснюються державним виконавцем у порядку, передбаченому Законом України від 21 квітня 1999 р. \”Про виконавче провадження\”, на підставі відповідної ухвали господарського суду, яка згідно з п. 4 ст. 18-1 цього Закону є виконавчим документом. Такий арешт може бути застосовано щодо майна, яке належить даній особі як на праві власності, так і на інших підставах, передбачених законом, зокрема за договором оренди чи лізингу.
В ухвалі про вжиття запобіжного заходу має обов\’язково зазначатися про те, що у разі неподання заявником відповідної позовної заяви у строк, встановлений ч. З ст. 43-3 цього Кодексу, запобіжний захід припиняється (п. 1 ст. 43-9).
Строк, який надається господарським судом заявникові для виправлення недоліків заяви про вжиття запобіжних заходів (ч. 1 ст. 43-5 ГПК України), має бути розумно необхідним й визначається з урахуванням конкретних обставин, пов\’язаних з поданням заяви і, зокрема, тривалості поштообігу. Цей строк є процесуальним, отже, у разі необхідності може бути продовжений судом (ч. 4 ст. 53 ГПК України) за заявою заінтересованої особи чи з власної ініціативи. У разі винесення ухвали про відмову у задоволенні заяви про вжиття запобіжних заходів (ч. 6 коментованої статті) зазначена заява не повертається судом заявникові, оскільки законом таке повернення не передбачене. Копії відповідної ухвали розсилаються заявникові та особі (особам), щодо якої (яких) просили вжити запобіжні заходи.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code