Науково-практичний коментар до ст. 44 Господарського процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 44 Господарського процесуального кодексу України

Стаття 44. Склад судових витрат
 
Судові витрати складаються з судового збору, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов\’язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката та інших витрат, пов\’язаних з розглядом справи.
Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.
 
Коментар:
 
Згідно з цим Кодексом судові витрати — це витрати, які несуть сторони та/або інші учасники процесу у зв\’язку з розглядом справи. Таким чином держава певною мірою компенсує витрати на утримання судової системи і забезпечення здійснення функцій правосуддя. З іншого боку, судові витрати виконують також превентивну та штрафну функції, адже за загальним правилом (див. ст. 49 та коментар до неї) компенсація таких витрат здійснюється за рахунок сторони, дії або бездіяльність якої викликали потребу у судовому захисті прав та інтересів, а тому є одним із негативних наслідків для правопорушника. Крім того, покладання на винну особу обов\’язку відшкодування судових витрат, які можуть мати досить великий розмір, слід розглядати як запобігання правопорушенням. Водночас це є способом запобігти необгрунтованим позовам, тобто усунути зловживання процесуальними правами, недопустимість якого закріплено у ст. 22 цього Кодексу.
Відповідно до коментованої статті судовими витратами є пов\’язані з розглядом справи у господарському суді витрати, які складаються з державного мита, сум, що підлягають сплаті за проведення експертизи (аудиту), призначеної господарським судом, витрат, пов\’язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, сплати послуг перекладача, адвоката, витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та інших витрат, пов\’язаних з розглядом справи.
Перелік складу судових витрат не є вичерпним. Як вказано у роз\’ясненні президії Вищого арбітражного суду України від 4 березня 1998 р. № 02-5/78 \”Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України\”, до інших витрат у розумінні коментованої статті належать, зокрема, суми, які підлягають сплаті особам, викликаним до господарського суду для дачі пояснень з питань, що виникають під час розгляду справи (ст. ЗО цього Кодексу). До інших витрат можна також віднести витрати, понесені особами, що не є учасниками судового процесу, у зв\’язку із наданням документів або матеріалів у порядку ст. 38 ГПК України, витрати на проведення огляду і дослідження письмових та речових доказів у місці їх знаходження у порядку ст. 39 цього Кодексу тощо.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code