Науково-практичний коментар до ст. 63 Господарського процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 63 Господарського процесуального кодексу України

Стаття 63. Повернення позовної заяви
 
Суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи без розгляду, якщо:
1) позовну заяву підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не вказано;
2) у позовній заяві не вказано повного найменування сторін, їх поштових адрес;
3) у позовній заяві не вказано обставин, на яких грунтується позовна вимога, доказів, що підтверджують викладені в заяві обставини, обгрунтований розрахунок стягуваної чи оспорюваної суми;
4) не подано доказів сплати судового збору у встановлених порядку та розмірі;
5) порушено правила поєднання вимог або об\’єднано в одній позовній заяві кілька вимог до одного чи кількох відповідачів і сумісний розгляд цих вимог перешкоджатиме з\’ясуванню прав і взаємовідносин сторін чи суттєво утруднить вирішення спору;
6) не подано доказів надсилання відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів;
7) виключено
8) виключено 
9) до винесення ухвали про порушення провадження у справі від позивача надійшла заява про врегулювання спору.
10) виключено 
Суддя повертає позовну заяву не пізніше трьох днів з дня її надходження, про що виносить ухвалу. Ухвалу про повернення позовної заяви може бути оскаржено.
Повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до господарського суду в загальному порядку після усунення допущенного порушення.
 
Коментар:
Однією з умов прийняття позову до провадження господарського суду є додержання порядку реалізації права на пред\’явлення позову (див. коментар до статей 54—56 цього Кодексу), порушення якого надає право господарському суду повернути позовну заяву. У зв\’язку з цим коментована стаття містить правила, при недодержанні яких суддя також не приймає позовну заяву до провадження та повертає її без розгляду. Зокрема, суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи без розгляду, якщо:
1) позовну заяву підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не вказано. За правилами статей 54, 57 ГПК України (див. коментар до вказаних статей) до позовної заяви, яка подається до господарського суду позивачем, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження. При цьому позовна заява має бути підписана повноважною особою з обов\’язковим зазначенням її посади. У зв\’язку з цим подання позовної заяви до господарського суду без наявності належних повноважень або без зазначення посадового становища особи, яка її підписала, є підставою для повернення позовної заяви, а прийнятої позовної заяви — для залишення її господарським судом без розгляду (ст. 81 цього Кодексу);
у позовній заяві не вказано повного найменування сторін, їх поштову адресу (ст. 54);
у позовній заяві не вказано обставин, на яких ґрунтується позовна вимога, доказів, що підтверджують викладені у заяві обставини, обґрунтованого розрахунку стягуваної чи оспорюваної суми (статті 54, 55);
не подано доказів сплати державного мита у встановлених порядку та розмірі (див. коментар до статей 45, 46, 57);
порушено правила об\’єднання вимог або об\’єднано в одній позовній заяві кілька вимог до одного чи кількох відповідачів і сумісний розгляд цих вимог перешкоджатиме з\’ясуванню прав і взаємовідносин сторін чи суттєво утруднить вирішення спору (див. коментар до ст. 58);
не подано доказів надсилання відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів (див. коментар до\’ст. 56);
до винесення ухвали про порушення провадження у справі вщ позивача надійшла заява про врегулювання спору (ст. 22);
не подано доказів сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу (див. коментар до ст. 47-1).
Відповідно до коментованої статті суддя повертає позовну заяву не пізніше п\’яти днів з дня її надходження, про що виносить ухвалу. Слід зазначити, що наведений перелік обставин, за наявності яких господарський суд повертає позовну заяву, є вичерпним та розширеному тлумаченню не підлягає.
Коментована стаття передбачає важливе правило, відповідно до якого повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню з ним до господарського суду у загальному порядку після усунення допущених порушень. Тобто особа може звернутися до господарського суду з тотожним господарським позовом у звичайному порядку. При цьому моментом звернення з позовом буде вважатися дата звернення з належним чином оформленою позовною заявою.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code