Науково-практичний коментар до ст. 65 Господарського процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 65 Господарського процесуального кодексу України

Стаття 65. Дії судді по підготовці справи до розгляду
 
З метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору суддя вчиняє в необхідних випадках такі дії по підготовці справи до розгляду:
1) вирішує питання про залучення до участі у справі іншого відповідача та про виключення чи заміну неналежного відповідача;
2) виключено 
3) викликає представників сторін (якщо сторони знаходяться у тому ж населеному пункті, що й господарський суд) для уточнення обставин справи і з\’ясовує, які матеріали може бути подано додатково;
4) зобов\’язує сторони, інші підприємства, установи, організації, державні та інші органи, їх посадових осіб виконати певні дії (звірити розрахунки, провести огляд доказів у місці їх знаходження тощо); витребує від них документи, відомості, висновки, необхідні для вирішення спору, чи знайомиться з такими матеріалами безпосередньо в місці їх знаходження;
5) вирішує питання про призначення експертизи;
6) провадить огляд і дослідження письмових та речових доказів у місці їх знаходження;
7) вирішує питання про визнання явки представників сторін у засідання господарського суду обов\’язковою;
8) вирішує питання про виклик посадових та інших осіб для дачі пояснень по суті справи;
9) вирішує питання про розгляд справи безпосередньо на підприємстві, в організації;
10) вирішує питання про вжиття заходів до забезпечення позову;
11) вчиняє інші дії, спрямовані на забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи.
 
Коментар:
Коментована стаття регламентує здійснення підготовчого провадження у господарській справі. Розгляд порушеної господарської справи господарським судом першої інстанції складається з двох стадій: 1) стадії підготовчого провадження; 2) стадії судового розгляду справи (розділ XI цього Кодексу). Стадія підготовчого провадження є обов\’язковою у кожній господарській справі, у зв\’язку з чим підготовку справи до судового розгляду здійснює суддя господарського суду, який порушив провадження у справі, що є цілком логічним. Ретельно здійснена підготовка справи до розгляду є запорукою успішності всього подальшого господарського процесу. Незалежно від результату розгляду справи (винесення рішення, залишення позову без розгляду, припинення провадження) суддя зобов\’язаний здійснити підготовку справи. Метою підготовчого провадження є створення умов для вжиття всіх необхідних заходів для всебічного та об\’єктивного розгляду і вирішення справи у судовому порядку протягом строку, встановленого ст. 69 ГПК України (див. коментар до вказаної статті). Отже, підготовче провадження покликане забезпечити умови для гармонійного поєднання своєчасності, всебічності, об\’єктивності та економічності вирішення справи.
Для досягнення зазначеної мети господарському суду надається можливість здійснення різноманітних процесуальних дій, перелік яких передбачений коментованою статтею і не є вичерпним, зокрема: 1) вирішити питання про залучення до участі у справі іншого відповідача та про виключення чи заміну неналежного відповідача (ст. 24 цього Кодексу); 2) викликати представників сторін (якщо сторони знаходяться у тому самому населеному пункті, що й господарський суд) для уточнення обставин справи і з\’ясувати, які матеріали може бути подано додатково (ст. 28 цього Кодексу); 3) зобов\’язати сторони, інші підприємства, установи, організації, державні та інші органи, їх посадових осіб виконати певні дії (звірити розрахунки, провести огляд доказів у місці їх знаходження тощо); витребувати від них документи, відомості, висновки, необхідні для вирішення спору, чи знайомитися з такими матеріалами безпосередньо в місці їх знаходження (статті ЗО, 38); 4) вирішувати питання про призначення судової експертизи (статті 31, 41, 42); 5) провадити огляд і дослідження письмових та речових доказів у місці їх знаходження (ст. 39); 6) вирішувати питання про визнання явки представників сторін у засідання господарського суду обов\’язковою (ст. 83); 7) вирішувати питання про виклик посадових та інших осіб для дачі пояснень по суті справи (статті ЗО, 38, 83); 8) вирішувати питання про розгляд справи безпосередньо на підприємстві, в організації; 9) вирішувати питання про вжиття заходів до забезпечення позову (статті 66—68 ГПК); 10) вчиняти інші дії, спрямовані на забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи (статті 77—81 тощо).
Зазначені процесуальні дії спрямовані на вирішення суддею господарського суду на стадії підготовчого провадження декількох груп питань щодо: 1) доказування та доказів (див. коментар до статей 32—43);
участі у провадженні осіб, які беруть участь у справі, а також інших учасників господарського процесу (див. коментар до статей 21—31);
вчинення дій, спрямованих на забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи згідно з цим Кодексом. Зокрема, у разі звернення сторони з обгрунтованим клопотанням щодо забезпечення позову (статті 66—68), відкладення розгляду справи у зв\’язку з наданням додаткових доказів у справі (статті 22, 77) тощо, суддя господарського суду вживає для цього необхідні заходи.
При визнанні підготовки справи до судового розгляду закінченою суддя господарського суду постановляє ухвалу, в якій перераховуються всі підготовчі дії, які були ним проведені у цій стадії судочинства, і встановлюється дата розгляду справи (ст. 86), після чого починається стадія судового розгляду справи, що здійснюється за правилами розділу XI цього Кодексу.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code