Науково-практичний коментар до ст. 74 Господарського процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 74 Господарського процесуального кодексу України

Стаття 74. Порядок ведення засідання
 
Порядок ведення засідання визначається суддею, а в разі розгляду справи трьома суддями – суддею, головуючим у засіданні;  
Суддя оголошує склад господарського суду, роз\’яснює учасникам судового процесу їх права та обов\’язки і сприяє у здійсненні належних їм прав.
У засіданні заслуховуються представники позивача і відповідача та інші особи, які беруть участь у засіданні.
Учасники судового процесу, а також інші особи, присутні в залі судового засідання, зобов\’язані беззаперечно виконувати розпорядження головуючого, додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку та утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил. За неповагу до суду винні особи притягуються до відповідальності, встановленої законом. Питання про притягнення особи до відповідальності за прояв неповаги до суду вирішується судом негайно після вчинення порушення, у зв\’язку з чим у судовому засіданні із розгляду господарської справи оголошується перерва.
 
Коментар:
 
Судове засідання є процесуальною формою розгляду справи. Обсяг і межі розгляду господарських справ судами України встановлені на основі нормативного визначення принципів диспозитивності та змагальності. Коментована стаття регламентує питання щодо визначення порядку ведення судового засідання при розгляді господарських справ, який складається з трьох частин (етапів), наявність яких є обов\’язковою: 1) склад господарського суду (ч. 1 ст. 74 цього Кодексу);
здійснення суддею передбачених законом процесуальних дій (ч. 2);
здійснення певних процесуальних дій як господарським судом (забезпечення можливості учасникам засідання надати пояснення тощо), так і представниками позивача, відповідача та інших осіб, які беруть участь у засіданні, — реалізація права на захист порушених прав та інтересів згідно з наданими законом повноваженнями тощо (ч. 3).
Відповідно до ч. 1 ст. 4-6 цього Кодексу господарські спори у місцевих господарських судах можуть розглядатися як суддею одноособово, так і колегіально у складі трьох суддів (залежно від категорії та складності справи). При цьому питання щодо розгляду справи при одноособовому розгляді господарського спору суддя вирішує самостійно, при розгляді справи трьома суддями вирішує суддя, головуючий у засіданні (ч. 1 ст. 74 цього Кодексу).
Частина 2 коментованої статті покладає на суддю (або головуючого) не лише певні права (зокрема визначити порядок ведення судового засідання), а й певні обов\’язки процесуального характеру, необхідні для розгляду господарської справи і прийняття законного та обгрунтованого рішення. Отже, обов\’язки судді (головуючого): 1) оголосити склад господарського суду; 2) роз\’яснити учасникам судового процесу їх права та обов\’язки, передбачені ГПК України;
3) сприяти у здійсненні належних їм прав (наприклад, задовольняти клопотання, залучати певні докази до справи тощо).
Отже, головуючий у судовому засіданні, а якщо справа розглядається одноособово — суддя, повинен спрямувати судовий розгляд на забезпечення повного, всебічного і об\’єктивного з\’ясування обставин справи, а також забезпечити належний порядок у судовому засіданні.
Питання щодо проведення судового засідання, які вирішує суддя господарського суду (головуючий) можна звести до таких груп: 1) можливість у разі з\’явлення осіб, які беруть участь у справі, розглянути зазначену господарську справу (ст. 77 цього Кодексу); 2) можливість даному складу суду розглядати спір (вирішення питань щодо відводів — ст. 20); 3) можливість розглядати справу при наданих доказах;
4) роз\’яснення учасникам господарського процесу їх прав та обов\’язків (зокрема статті 22, 26—31 ГПК України тощо). Закріплення зазначеної імперативної норми у законодавстві зумовлено насамперед наявністю у осіб, які беруть участь у справі, певних прав та обов\’язків, осмислено розпоряджатися якими вони можуть лише у разі, якщо вони їх знають.
Відповідно до ч. З коментованої статті у судовому засіданні заслуховуються представники позивача і відповідача та інші особи, які беруть участь у засіданні і які мають право надати пояснення щодо даної господарської справи згідно з вимогами, встановленими процесуальним законом. Після цього головуючий повідомляє про закінчення розгляду справи і оголошує рішення чи його резолютивну частину або ж коли буде прийнято повне рішення.
Якщо учасник судового процесу порушує у засіданні порядок, головуючий (суддя — якщо справа розглядається одноособово) попереджає його. У разі повторного порушення тим самим учасником процесу порядку засідання він може бути виведений з приміщення, в якому проводиться засідання.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code