Науково-практичний коментар до ст. 77 Господарського процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 77 Господарського процесуального кодексу України

Стаття 77. Відкладення розгляду справи, перерва в засіданні
Господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні. Такими обставинами, зокрема, є:
1) нез\’явлення в засідання представників сторін, інших учасників судового процесу;
11) виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, за наявності ухвали суду про таку участь, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи;
2) неподання витребуваних доказів;
3) необхідність витребування нових доказів;
4) залучення до участі в справі іншого відповідача, заміна неналежного відповідача;
5) необхідність заміни відведеного судді, судового експерта.
Про відкладення розгляду справи виноситься ухвала, в якій вказуються час і місце проведення наступного засідання.
Суддя має право оголосити перерву в засіданні в межах встановленого строку вирішення спору з наступною вказівкою про це в рішенні або ухвалі.
 
Коментар:
 
У процесі судового розгляду господарських справ можуть виникати обставини суб\’єктивного і об\’єктивного характеру, які перешкоджають суду розглядати по суті і ухвалити рішення у першому судовому засіданні або роблять неможливим його ухвалення взагалі. У зв\’язку з цим коментована стаття передбачає відкладення розгляду справи та перерви у засіданні.
Умовами для відкладення розгляду справи, перерви в засіданні є такі обставини, які не дають можливості розглянути її в даному засіданні, але вони можуть бути усунені господарським судом і особами, які беруть участь у справі, до наступного засідання.
Відкладення розгляду справи полягає у тому, що розгляд справи у судовому засіданні не провадиться, а переноситься судом на призначений ним день нового судового засідання, що зумовлюється різними обставинами.
Згідно з коментованою статтею господарський суд у межах, встановлених законом (див. коментар до ст. 69), зобов\’язаний відкласти розгляд справи, якщо за певних обставин спір не може бути вирішено у даному засіданні. До таких обставин згідно з законом належать: 1) нез\’явлення у засідання представників сторін, інших учасників судового процесу; 2) неподання витребуваних доказів; 3) необхідність витребування нових доказів; 4) залучення до участі у справі іншого відповідача, заміна неналежного відповідача; 5) необхідність заміни відведеного судді, судового експерта.
Підстави відкладення справи поділяються на дві групи: 1) суб\’єктивні — залежать від учасників процесу, наприклад, неявка сторони у справі; 2) об\’єктивні — недостатність доказів, задоволення клопотань про відвід судді тощо.
Відкладення розгляду справи оформлюється мотивованою ухвалою, що виноситися згідно з вимогами ст. 86 цього Кодексу, із зазначенням в ній часу і місця проведення наступного засідання. Відкладена справа має розглядатися згідно зі ст. 70 ГПК України тим самим суддею або складом суддів.
Неподання витребуваних доказів, без яких неможливо розглянути справу по суті, також є причиною відкладення розгляду справи. При цьому, приймаючи рішення, господарський суд має право за неподання у встановлений строк витребуваних матеріалів стягнути штраф з особи, яка мала їх надіслати.
У процесі розгляду справи за клопотанням представників сторін або одного з них, інших учасників процесу, які мають на це право, а також з ініціативи головуючого судді (судді) може виникнути необхідність витребування нових доказів, що є однією з підстав відкладення розгляду справи.
Коментована стаття надає можливість господарському суду не лише відкласти розгляд справи, але й оголосити перерву у засіданні. Як при відкладенні розгляду справи, так і при оголошенні перерви господарський суд не має права виходити за межі, визначені для розгляду справи (ст. 69 цього Кодексу). У разі оголошення перерви господарський суд також виносить ухвалу, про що може зазначити у мотивованому рішенні або ухвалі.
Господарський суд, відкладаючи розгляд справи або оголошуючи перерву в її розгляді, встановлює дату і час нового судового засідання, про що повідомляє осіб, які беруть участь у справі.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code