Науково-практичний коментар до ст. 82 Господарського процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 82 Господарського процесуального кодексу України

Стаття 82. Прийняття рішення
При вирішенні господарського спору по суті (задоволення позову, відмова в позові повністю або частково) господарський суд приймає рішення.
Рішення приймається господарським судом за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та іншими учасниками господарського процесу, а також доказів, які були витребувані господарським судом, у нарадчій кімнаті.
Рішення викладається у письмовій формі та підписується всіма суддями, які брали участь у засіданні. В разі розгляду справи трьома суддями суддя, не згодний з рішенням, зобов\’язаний викласти у письмовій формі свою окрему думку, що приєднується до справи. Обираючи при прийнятті рішення правову норму, що підлягатиме застосуванню до спірних правовідносин, господарський суд зобов\’язаний враховувати висновки Верховного Суду України, які викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 11116 цього Кодексу.
 
Коментар:
 
Згідно з ч. 1 коментованої статті при вирішенні господарського спору по суті суд приймає рішення.
Рішення господарського суду є одним із процесуальних документів та має прийматися відповідно до норм матеріального і процесуального права та фактичних обставин справи, з достовірністю встановлених господарським судом.
Прийняте господарським судом рішення підписується всіма суддями, які брали участь у засіданні. Отже, жоден із суддів за результатами вирішення спору не може, незважаючи на будь-які обставини, відмовитись від підписання рішення.
У разі розгляду справи трьома суддями суддя, незгодний з рішенням, зобов\’язаний викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка приєднується до справи. Проте даних про наявність окремої думки судді рішення (ухвала, постанова) містити не має.
Відповідний документ, який складається у довільній письмовій формі, під час оформлення матеріалів справи господарського суду вміщується працівником канцелярії в окремий конверт, який прикріплюється до внутрішнього боку обкладинки відповідної справи. Конверт опечатується і на ньому робиться позначка: \”Окрема думка судді (прізвище, ініціали)\”. До опису матеріалів справи вносяться відповідні дані.
Цей конверт може бути відкрито лише суддями, які переглядають рішення (ухвалу, постанову) в апеляційному чи у касаційному порядку. Після здійснення такого перегляду документ, який містить окрему думку судді, знову законвертовується у тому самому порядку.
Судді, які беруть участь у розгляді справи у першій, апеляційній або касаційних інстанціях, та працівник канцелярії, який оформлює матеріали справи, не вправі у будь-якій формі доводити до відома інших осіб, у тому числі учасників судового процесу, відомості про наявність окремої думки та її зміст.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code