Науково-практичний коментар до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України

Стаття 85. Оголошення рішення та набрання ним законної сили
Прийняте рішення оголошується господарським судом у судовому засіданні після закінчення розгляду справи.
У разі проголошення у судовому засіданні тільки вступної та резолютивної частин рішення господарський суд повідомляє, коли буде складено повне рішення.
Рішення суду, яке містить вступну та резолютивну частини, підписується всім складом господарського суду і додається до справи.
Повне рішення повинно бути складено у строк не більше п\’яти днів з дня проголошення вступної і резолютивної частини рішення.
Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.
 
Коментар:
Після закінчення розгляду справи суддею у засіданні оголошується прийняте рішення. Суддя має право оголосити тільки резолютивну частину рішення, яка має бути викладена у письмовій формі, підписана суддею (суддями) і приєднана до справи. Оголосити тільки вступну та резолютивну частину рішення можливо тільки за згодою обох сторін справи.
Фактично, у випадках застосування ч. 2 коментованої статті відкладається не прийняття рішення, а складання його мотивувальної частини. Тому господарський суд повинен вирішити усі питання, пов\’язані з прийняттям рішення (п. 4 ст. 84 цього Кодексу), і в тому разі, коли він відкладає написання його мотивувальної частини.
Відкладаючи виготовлення мотивованого рішення, господарський суд зобов\’язаний оголосити резолютивну частину рішення у тому самому засіданні, про що зазначається у протоколі судового засідання. Оскільки вона оголошується і приєднується до справи як окремий судовий документ, у ній мають бути усі реквізити вступної частини рішення відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 84 ГПК України.
Резолютивна частина мотивованого рішення має бути викладена у повній відповідності з раніше оголошеною резолютивною частиною. Внесення до резолютивної частини мотивованого рішення змін і доповнень не допускається.
Із врахуванням складності справи господарському суду слід визначити термін закінчення підготовки мотивованого рішення, який не має перевищувати п\’яти днів. Вказаний строк — рекомендований та на законодавчому рівні не закріплений. Одночасно з оголошенням резолютивної частини рішення суддя (головуючий) зазначає й відповідну дату. Судове засідання для оголошення мотивованого рішення не призначається.
Відповідно до ч. З коментованої статті рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття, а якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення, воно набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до ст. 84 ГПК України.
У разі подання апеляційної скарги або внесення апеляційного подання рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційною інстанцією.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code