Науково-практичний коментар до ст. 89 Господарського процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 89 Господарського процесуального кодексу України

Стаття 89. Роз\’яснення і виправлення рішення, ухвали
 
Суддя за заявою сторони чи державного виконавця роз\’яснює рішення, ухвалу, не змінюючи при цьому їх змісту, а також за заявою сторони або за своєю ініціативою виправляє допущені в рішенні, ухвалі описки чи арифметичні помилки, не зачіпаючи суті рішення.
Про роз\’яснення рішення, ухвали, а також про виправлення описок чи арифметичних помилок виноситься ухвала.
Подання заяви про роз\’яснення рішення суду допускається, якщо воно ще не виконане або не закінчився строк, протягом якого рішення може бути пред\’явлене до примусового виконання.
Заява про роз\’яснення рішення суду розглядається протягом десяти днів. Неявка осіб, які брали участь у справі, і (або) державного виконавця не перешкоджає розгляду питання про роз\’яснення рішення суду.
Ухвала, в якій роз\’яснюється рішення суду, надсилається особам, які брали участь у справі, а також державному виконавцю, якщо рішення суду роз\’яснено за його заявою.
 
Коментар:
Роз\’яснення чи виправлення рішення здійснюється, зокрема, за заявою сторони чи державного виконавця- При цьому необхідно враховувати, що відповідно до статей 26, 27 цього Кодексу правами сторони користуються треті особи, отже, вони також можуть звернутися до господарського суду з відповідною заявою. Однак коментована стаття не передбачає можливості перегляду в апеляційному чи у касаційному порядку ухвали, винесеної на підставі ст. 89 цього Кодексу.
Не виключено звернення із заявою про роз\’яснення чи виправлення рішення державного або іншого органу, на який покладено виконання рішення (установа банку, фінансовий орган, який забезпечує стягнення коштів у доход державного бюджету тощо). У такому випадку питання про задоволення або відхилення цієї заяви необхідно вирішувати з урахуванням характеру припущеної помилки чи описки та їх впливу на можливість виконання рішення.
Згідно зі статтями 101, 111-9 цього Кодексу апеляційна і касаційна інстанції вправі прийняти додаткове рішення, роз\’яснити чи виправити його лише щодо прийнятих ними процесуальних документів, але не рішень, прийнятих у першій інстанції.
Роз\’яснення рішення, ухвали, а також винесення ухвали про виправлення описок чи арифметичних помилок можливе лише у випадках, коли зазначені процесуальні документи не виконані.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code