Науково-практичний коментар до ст. 93 Господарського процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 93 Господарського процесуального кодексу України

Стаття 93. Строк подання апеляційної скарги
 
Апеляційна скарга подається на рішення місцевого господарського суду протягом десяти днів, а на ухвалу місцевого господарського суду – протягом п\’яти днів з дня їх оголошення місцевим господарським судом. У разі якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення, зазначений строк обчислюється з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 цього Кодексу.
Апеляційний господарський суд постановляє ухвалу про повернення апеляційної скарги у випадках, якщо вона подана після закінчення строків, установлених цією статтею, і суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку, та незалежно від поважності причини пропуску цього строку – у разі, якщо апеляційна скарга подана прокурором, органом державної влади, органом місцевого самоврядування після спливу одного року з дня оголошення оскаржуваного судового рішення. Розгляд заяви особи про поновлення строку на подання апеляційної скарги здійснюється одним із суддів колегії суддів апеляційного господарського суду, склад якої визначений при реєстрації справи відповідно до положень частини четвертої статті 91 цього Кодексу.
 
Коментар:
 
1.  У частині 1 коментованої статті законодавець визначив загальне правило, згідно з яким апеляційна скарга (подання) мають бути внесені протягом десяти днів з дня прийняття рішення, тобто до набрання рішенням господарського суду чинності. Цей строк є процесуальним. Для визначення закінчення перебігу цього процесуального строку слід звернутися до статей 50, 51 цього Кодексу (див. розділ \”Процесуальні строки\”). Так, у ч. З ст. 50 цього Кодексу законодавець встановив, що перебіг процесуального строку, обчислюваного днями, починається наступного дня після календарної дати або настання події, якими визначено його початок. У частині 1 коментованої статті зазначена подія, якою визначається початок процесуального строку — прийняття рішення місцевим господарським судом. Отже, перебіг процесуального строку внесення апеляційної скарги (подання) починається наступного дня після дати прийняття господарським судом першої інстанції оскаржуваного рішення або ухвали, яка може бути оскаржена (див. коментар до ст. 106), та закінчується на десятий день. При цьому слід мати на увазі, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 51 ГПК України процесуальна дія, якою є і внесення апеляційної скарги (подання) та для якої встановлено строк, може бути вчинена до 24-ї години останнього дня строку, а згідно з ч. З цієї статті, коли останній день строку припадає на неробочий день, то днем закінчення строку вважається перший наступний за ним робочий день.  Далі, у ч. 1 коментованої статті законодавець визначив, що в разі оголошення господарським судом у судовому засіданні лише вступної і резолютивної частин рішення (див. коментар до ч. 2 ст. 85), перебіг визначеного процесуального строку починається з дня підписання рі­шення, оформленого відповідно до ст. 84 цього Кодексу (див. коментар до цієї статті). Отже, у наведеному випадку законодавець визначив іншу подію, з якої починається перебіг процесуального строку, — день підписання рішення, оформленого відповідно до приписів ст. 84 цього Кодексу. Закінчення перебігу процесуального строку, в такому випадку, слід розраховувати таким самим чином, як це наведене вище.
2.  У частині 2 коментованої статті визначений граничний (присічний) термін, протягом якого процесуальний строк на апеляційне оскарження рішення господарського суду може бути відновлений. Цей строк становить три місяці з моменту прийняття рішення. Тобто законодавець у цьому випадку не пов\’язує початок перебігу зазначеного процесуального строку з тим, чи було рішення прийняте відповідно до приписів ст. 84 цього Кодексу, чи були оголошені лише вступна і резолютивна частини такого рішення відповідно до приписів ст. 85 ГПК України. Початок процесуального тримісячного строку починається з події, яка визначається днем прийняття місцевим господарським судом рішення (ухвали), що оскаржується. Коментуючи цю статтю, слід відмітити, що вона не узгоджується з приписами ст. 91 цього Кодексу, де законодавець чітко визначив можливість апеляційного оскарження лише рішення господарського суду першої інстанції, яке не набрало законної сили. Але будь-які зміни до ст. 91 ГПК України до цього часу не внесені, отже, слід керуватися зазначеними вище положеннями.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code