Науково-практичний коментар до ст. 105 Господарського процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 105 Господарського процесуального кодексу України

Стаття 105. Постанова апеляційної інстанції
 
За наслідками розгляду апеляційної скарги апеляційний господарський суд приймає постанову.
У постанові мають бути зазначені:
1) найменування апеляційного господарського суду, який розглянув апеляційну скаргу, склад суду, номер справи і дата прийняття постанови;
2) найменування сторін і найменування особи, яка подала скаргу;
3) найменування місцевого господарського суду, рішення якого оскаржується, номер справи, дата прийняття рішення, прізвища судді (суддів);
4) стислий виклад суті рішення місцевого господарського суду;
5) підстави, з яких порушено питання про перегляд рішення;
6) доводи, викладені у відзиві на апеляційну скаргу;
7) обставини справи, встановлені апеляційною інстанцією, доводи, за якими апеляційна інстанція відхиляє ті чи інші докази, мотиви застосування законів та інших нормативно-правових актів;
8) у разі скасування або зміни рішення місцевого господарського суду – доводи, за якими апеляційна інстанція не погодилась з висновками суду першої інстанції;
9) висновки за результатами розгляду апеляційної скарги;
10) новий розподіл судових витрат у разі скасування чи зміни рішення.
Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.
Постанова надсилається сторонам у справі в триденний строк з дня її прийняття.
Постанову апеляційної інстанції може бути оскаржено у касаційному порядку.
 
Коментар:
Частиною 1 цієї статті законодавець визначив, що розглядаючи апеляційну скаргу по суті, апеляційна інстанція господарських судів приймає процесуальний документ — постанову. Постанова приймається іменем України відповідно до ч. 5 ст. 124 Конституції України.
У частині 2 коментованої статті з врахуванням норм ст. 84 цього Кодексу визначені необхідні відомості, які мають містити вступна, описова, мотивувальна і резолютивна частини постанови апеляційної інстанції.
Так, у вступній частині постанови має бути зазначено:
найменування апеляційного господарського суду, який розгля­нув апеляційну скаргу, склад суду, номер справи і дату прийняття постанови;
найменування сторін і найменування особи, яка подала скаргу (подання);
найменування місцевого господарського суду, рішення якого оскаржується, номер справи, дату прийняття рішення, прізвища судді (суддів).
В описовій частині постанови зазначаються:
стислий виклад суті рішення місцевого господарського суду;
підстави, з яких порушено питання про перегляд рішення;
доводи, викладені у відзиві на апеляційну скаргу (подання).
У мотивувальній частині постанови вказуються:
обставини справи, встановлені апеляційною інстанцією, доводи, за якими апеляційна інстанція відхиляє ті чи інші докази, мотиви застосування законів та інших нормативно-правових актів;
у разі скасування або зміни рішення місцевого господарського суду — доводи, за якими апеляційна інстанція не погодилась з вис­новками суду першої інстанції.
У резолютивній частині постанови містяться:
висновки за результатами розгляду апеляційної скарги (по­дання);
новий розподіл судових витрат у разі скасування чи зміни рішення.
Коментуючи цю статтю, неможливо не зазначити про необхід­ність застосування апеляційною інстанцією господарських судів при прийнятті судового рішення, яким апеляційна скарга розглядається по суті, постанови Пленуму Верховного Суду України від 29 грудня 1976 р. № 11 \”Про судове рішення\”. У цій постанові Верховний Суд України визначив основні принципи побудови судового рішення, але постанова підлягає застосуванню саме з врахуванням приписів, визначених законодавцем у цьому Кодексі.
Слід зазначити, що апеляційний господарський суд, з врахуванням приписів ч. 1 ст. 99 цього Кодексу, має право прийняти додаткову поста­нову у випадках, передбачених ст. 88 цього Кодексу, надати роз\’яснення та виправити помилки у випадках, передбачених ст. 89 цього Кодексу.
На відміну від рішення місцевого господарського суду постанова апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття, про що чітко визначено у ч. З коментованої статті.
У частині 4 законодавець додатково підтвердив, що апеляцій­на інстанція переглядає справи за правилами розгляду цих справ у першій інстанції (див. коментар до ст. 99), зазначивши процесуаль­ний строк, визначений ст. 87 цього Кодексу, надсилання постанови апеляційного господарського суду сторонам у справі.
У частині 5 зазначено, що постанова апеляційного госпо­дарського суду може бути оскаржена у касаційному порядку. Правила такого оскарження визначені у розділі XII-1 цього Кодексу.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code