Науково-практичний коментар до ст. 106 Господарського процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 106 Господарського процесуального кодексу України

Стаття 106. Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду
 
Окремо від рішення місцевого господарського суду можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали місцевого господарського суду:
1) про вжиття запобіжних заходів, відмову в задоволенні заяви про вжиття запобіжних заходів, залишення без змін ухвали про вжиття запобіжних заходів, зміну чи скасування ухвали про вжиття запобіжних заходів;
2) про повернення позовної заяви;
3) про відмову у прийнятті позовної заяви;
4) про передачу справи за підсудністю;
5) про забезпечення позову, скасування забезпечення позову;
6) про зупинення провадження у справі;
7) про припинення провадження у справі;
8) про залишення позову без розгляду;
9) про затвердження мирової угоди;
10) у справах про банкрутство (неплатоспроможність) у випадках, передбачених Законом України \”Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом\”;
11) про відмову прийняти додаткове рішення, ухвалу;
12) про роз\’яснення чи відмову у роз\’ясненні рішення, ухвали;
13) про внесення виправлень у рішення, ухвалу;
14) про повернення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами;
15) окрема;
16) додаткова;
17) про поновлення пропущеного строку для пред\’явлення наказу до виконання;
18) про внесення виправлень до наказу, визнання наказу таким, що не підлягає виконанню;
19) про видачу дубліката наказу або відмову у його видачі;
20) про відстрочку або розстрочку виконання рішення, ухвали, постанови, зміни способу та порядку їх виконання;
21) про розгляд скарг на дії (бездіяльність) органів Державної виконавчої служби;
22) про відмову у прийнятті заяви про скасування рішення третейського суду;
23) про повернення заяви про скасування рішення третейського суду;
24) про відмову поновити пропущений процесуальний строк;
25) про повернення заяви про видачу виконавчого документа за рішенням третейського суду.
Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду. У разі подання апеляційної скарги на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, місцевий господарський суд повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу, яка не підлягає оскарженню.
У разі подання апеляційної скарги на ухвали місцевого господарського суду, передбачені пунктами 1, 5, 10 – 21 частини першої цієї статті, до суду апеляційної інстанції передаються лише копії матеріалів, необхідних для розгляду скарги. У разі необхідності апеляційний господарський суд може витребувати також копії інших матеріалів справи.
Подання апеляційних скарг на ухвали місцевого господарського суду не перешкоджає продовженню розгляду справи цим судом.
Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду розглядаються в порядку, передбаченому для розгляду апеляційних скарг на рішення місцевого господарського суду.
Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду можуть подавати сторони та інші учасники судового процесу, зазначені у цьому Кодексі та Законі України \”Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом\”.
У випадках скасування апеляційною інстанцією ухвал про відмову у прийнятті позовної заяви або заяви про порушення справи про банкрутство, про повернення позовної заяви або заяви про порушення справи про банкрутство, зупинення провадження у справі, припинення провадження у справі, про залишення позову без розгляду або залишення заяви у провадженні справи про банкрутство без розгляду справа передається на розгляд місцевого господарського суду.
 
Коментар:
 
Частина 1 коментованої статті визначає можливість оскарження ухвал місцевого господарського суду. При цьому диспозиція цієї час­тини є відсильною, оскільки для визначення ухвал, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, вона відсилає до інших статей цього Кодексу та до статей Закону України \”Про відновлення платоспромож­ності боржника або визнання його банкрутом\”. Отже, оскарженню підлягають лише ті ухвали господарського суду першої інстанції, мож­ливість оскарження яких прямо визначена цим Кодексом і зазначеним Законом (наприклад статті 43-7, 53, 62, 63 цього Кодексу тощо). Вод­ночас на практиці дуже часто в апеляційному порядку оскаржуються ухвали, можливість оскарження яких не передбачена законодавцем. У прийнятті таких апеляційних скарг слід відмовляти згідно з приписами п. 1 ч. 1 ст. 62 та ст. 86 цього Кодексу (див. коментар).
Законодавець визначив, що апеляційні скарги на ухвали міс­цевого господарського суду розглядаються у такому самому порядку, який передбачений розділом XII цього Кодексу для розгляду апе­ляційних скарг на рішення місцевого господарського суду. Отже, при розгляді таких апеляційних скарг по суті апеляційна інстанція приймає відповідні постанови, які проголошуються іменем України відповідно до ч. 5 ст. 124 Конституції України.
Частиною 3 коментованої статті визначений перелік осіб, які мають право подавати апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду. При цьому для визначення понять \”сторони\”, \”інші учасники су­дового процесу\” законодавець відсилає до відповідних статей Кодексу та Закону України \”Про відновлення платоспроможності боржника або виз­нання його банкрутом\” (див. коментар до ч. 1 ст. 91 цього Кодексу).
У частині 4 цієї статті визначений перелік ухвал господарського суду першої інстанції, при скасуванні в апеляційному порядку яких справа передається на розгляд місцевого господарського суду, хоча таке право і не зазначене у ст. 103 цього Кодексу, що, на думку авторів коментарю, потребує внесення відповідних змін у наведену статтю.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code