Науково-практичний коментар до ст. 108 Господарського процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 108 Господарського процесуального кодексу України

Стаття 108. Касаційна інстанція
 
Судом касаційної інстанції є Вищий господарський суд України.
 
Коментар:
Коментована стаття визначає, що касаційне провадження здій­снюється вищим судовим органом спеціалізованого господарського суду — Вищим господарським судом України.
Згідно з Законом України \”Про судоустрій України\” Вищий гос­подарський суд України належить до вищих спеціалізованих судових органів України (ст. 38 Закону). Відповідно до вимог ст. 39 Закону Ви­щий господарський суд України, який є вищим спеціалізованим судом, розглядає в касаційному порядку справи господарської юрисдикції. Вищий господарський суд України в касаційній інстанції розглядає справи колегіально, у складі не менше трьох суддів (ст. 13 Закону).
Відповідно до положень ч. З ст. 38 Закону Вищий господарський суд України може засновувати судові палати для розгляду окремих категорій справ з окремої спеціалізації у межах відповідної спеціальної судової юрисдикції. Склад палат визначається наказом голови Вищого господарського суду України на підставі рішення президії Вищого господарського суду України про затвердження судових палат.
Так, у Вищому господарському суді України відповідно до наказу голови Вищого господарського суду України від 27 лютого 2003 р. № 18 \”Про утворення судових палат у Вищому господарському суді України\” створені чотири судові палати: 1) Судова палата з розгляду справ про банкрутство; 2) Судова палата з розгляду справ між госпо­дарюючими суб\’єктами; 3) Судова палата з розгляду справ, які вини­кають з податкових та інших правовідносин, пов\’язаних з державним регулюванням діяльності господарюючих суб\’єктів; 4) Судова палата з розгляду господарських спорів, пов\’язаних із захистом права на об\’єкти інтелектуальної власності.
Отже, у вищому спеціалізованому суді господарської юрисдикції визначена спеціалізація суддів, яка відповідно до зазначеного наказу поширюється і на апеляційні, і на місцеві господарські суди (п. 3.2 і п. 4 Наказу). Всі касаційні скарги, після надходження їх до Вищого господарського суду України, передаються у названі палати за спеціаліза­цією управлінням документального забезпечення Вищого господарсько­го суду України. Розподіл касаційних скарг, які надійшли до судової палати, покладений на заступників голови Вищого господарського суду України, які одночасно є головами судових палат за посадою.
4. У касаційній інстанції переглядаються в касаційному порядку рішення місцевих господарських судів і постанови апеляційних судів за касаційними скаргами (поданнями), поданими суб\’єктами, які мають право на подання касаційної скарги (подання). Склад цих суб\’єктів визначений у ст. 107 цього Кодексу.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code