Науково-практичний коментар до ст. 111 Господарського процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 111 Господарського процесуального кодексу України

Стаття 111. Форма і зміст касаційної скарги
 
Касаційна скарга подається у письмовій формі і повинна містити:
1) найменування касаційної інстанції;
2) найменування апеляційного господарського суду, постанова якого оскаржується, номер справи та дату прийняття постанови;
3) найменування особи, що подає скаргу, та іншої сторони (сторін) у справі;
4) вимоги особи, що подала скаргу, із зазначенням суті порушення або неправильного застосування норм матеріального чи процесуального права;
5) перелік доданих до скарги документів.
Не допускаються посилання у касаційній скарзі на недоведеність обставин справи.
Касаційна скарга підписується особою, яка подала скаргу або її уповноваженим представником.
До скарги додаються докази сплати судового збору і надсилання копії скарги іншій стороні у справі.
 
Коментар:
 
1. У частині 1 коментованої статті законодавець чітко визначив форму касаційної скарги (подання), зазначивши, що згадані процесуальні документи можуть бути подані (внесені) лише у письмовій формі, яка відповідає відповідним критеріям. Так, касаційна скарга (подання) має містити:
найменування касаційної інстанції, до якої звертається скаржник;
найменування місцевого або апеляційного господарського суду, судове рішення якого оскаржується, номер справи і дату прийняття рішення або постанови;
найменування особи, яка подає скаргу (подання), та іншої сторони (сторін) у справі;
вимоги особи, яка подала скаргу (подання), із зазначенням суті порушення або неправильного застосування норм матеріального чи процесуального права;
перелік документів, доданих до скарги (подання).
Враховуючи сутність касаційного розгляду справи, не допус­каються посилання у касаційній скарзі (поданні) на недоведеність обставин справи. Оскільки касаційна інстанція здійснює судовий контроль за рішеннями, що набрали законної сили, то ця стадія судового контролю має відрізнятися і відрізняється межами своєї компетенції від попередньої стадії — апеляційного контролю. Каса­ційна інстанція — це стадія, яка здійснює перевірку права, на відміну від перевірки фактів, яку здійснює судовий контроль на апеляційній стадії. Законодавець керується тим, що на момент набрання судовим рішенням законної сили всі факти встановлені, отже, вища інстанція може лише оцінювати, чи правильно суд оцінив встановлені факти з погляду права, а також здійснювати перевірку, чи не порушені нор­ми процесуального права під час проходження справи у попередніх судових інстанціях.
Частина 2 коментованої статті визначає, що касаційна скарга підписується безпосередньо особою, яка подає скаргу (щодо осіб, які мають право касаційного оскарження, див. коментар до ст. 107), або її представником. Отже, під час вирішення питання про прийняття касаційної скарги до розгляду слід визначити правомочність особи на підписання касаційної скарги. Якщо касаційна скарга (подання) підписані посадовою особою скаржника, яка не має права підписувати цей процесуальний документ, вона не приймається до розгляду і по­вертається відповідно до ст. 111-3 цього Кодексу. Якщо у касаційної інстанції виникають сумніви у правомочності посадової особи на підписання касаційної скарги (подання), суд з метою перевірки цієї обставини, прийнявши скаргу (подання), може додатково витребувати відповідні докази (матеріали).
У частині 3 коментованої статті законодавець визначив пе­релік необхідних доказів, які мають бути додані скаржником до касаційної скарги (подання). Такими необхідними доказами є до­кази сплати державного мита (слід мати на увазі, що прокурор та деякі державні установи звільнені від сплати державного мита за подання касаційної скарги, а тому для вирішення цього питання слід додатково звертатись до приписів декрету Кабінету Міністрів
України \”Про державне мито\” з відповідними змінами і доповнен­нями). Також необхідними доказами, які додаються до касаційної скарги (подання), є докази надсилання копії скарги (подання) іншій стороні (сторонам) у справі. У разі ненадання скаржником згаданих у ч. З цієї статті необхідних доказів касаційна скарга може бути не прийнята до розгляду та повернута відповідно до ст. 111-3 цього Кодексу. Також в цьому випадку касаційна інстанція може прийняти касаційну скаргу (подання) до розгляду та витребувати відповідні докази (матеріали).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code