Науково-практичний коментар до ст. 111-6 Господарського процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 111-6 Господарського процесуального кодексу України

Стаття 111(6). Відмова від касаційної скарги
 
Особа, що подала касаційну скаргу, має право відмовитися від неї до винесення постанови касаційною інстанцією.
Касаційна інстанція має право не прийняти відмову від скарги з підстав, зазначених у частині шостій статті 22 цього Кодексу.
Про прийняття відмови від скарги касаційна інстанція виносить ухвалу, якщо рішення або постанову господарського суду не оскаржено іншою стороною.
 
Коментар:
У попередніх статтях цього розділу законодавець визначив диспозитивне право, за яким незгодна з рішенням чи постановою господарського суду особа вирішує питання, звертатися чи не звер­татися їй до касаційної інстанції зі скаргою (поданням). У частині 1 законодавець, продовжуючи принцип вільного волевиявлення (див. коментар до ст. 22), надав стороні, яка звернулася із касаційною скаргою, право вирішувати питання щодо відмови від скарги. Але таке диспозитивне право існує в особи, яка оскаржила судове рішен­ня (постанову) господарського суду, лише до винесення постанови касаційною інстанцією.
У частині 2 цієї статті, яка є відсильною, законодавець визначив виняток щодо принципу вільного волевиявлення, за яким не завжди своєчасно заявлена особою відмова від касаційної скарги (подання) приймається Вищим господарським судом України. Наразі така від­мова може бути не прийнята касаційною інстанцією (йдеться вже право господарського суду), якщо такі дії суперечать законодавству або порушують чиї-небудь права і охоронювані законом інтереси (див. коментар до ст. 22).
У частині 3 коментованої статті законодавець визначив проце­суальний документ, який виноситься Вищим господарським судом України, у разі прийняття своєчасно заявленої особою відмови від касаційної скарги. Таким процесуальним документом є ухвала, яка приймається відповідно до цієї статті за правилами, визначеними ст. 86 цього Кодексу.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code