Науково-практичний коментар до ст. 111-9 Господарського процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 111-9 Господарського процесуального кодексу України

Стаття 111(9). Повноваження касаційної інстанції
 
Касаційна інстанція за результатами розгляду касаційної скарги має право:
1) залишити рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції без змін, а скаргу без задоволення;
2) скасувати рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції повністю або частково і прийняти нове рішення;
3) скасувати рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції і передати справу на новий розгляд, якщо суд припустився порушень норм процесуального права, які унеможливили встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи. Справа направляється на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, якщо порушення норм процесуального права, які унеможливили встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, допущені тільки цим судом. У всіх інших випадках справа направляється до суду першої інстанції;
4) скасувати рішення першої інстанції, постанову апеляційної інстанції повністю або частково і припинити провадження у справі чи залишити позов без розгляду повністю або частково;
5) змінити рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції;
6) залишити в силі одне із раніше прийнятих рішень або постанов.
 
Коментар:
Під повноваженнями суду касаційної інстанції розуміється су­купність прав суду на здійснення встановлених законом процесуаль­них дій щодо рішень (постанов), які перевіряються за касаційною скаргою. Коментована стаття визначає повноваження Вищого госпо­дарського суду України за результатами розгляду касаційної скарги (подання). Так, законодавець визначив, що касаційна інстанція має право:
залишити рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції без змін, а скаргу (подання) без задоволення;
скасувати рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції повністю або частково і прийняти нове рішення;
скасувати рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції і передати справу на новий розгляд до суду першої інстан­ції, якщо суд припустився порушень, передбачених ч. 2 ст. 111-10 цього Кодексу;
скасувати рішення першої інстанції, постанову апеляційної інстанції повністю або частково і припинити провадження у справі чи залишити позов без розгляду повністю або частково;
змінити рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції;
залишити в силі одне із раніше прийнятих рішень або постанов. Якщо за результатами перевірки судом касаційної інстанції буде встановлено, що фактичні обставини, які належать до предмета доказування у цій справі, з\’ясовані судом першої або апеляційної інстанції з достатньою повнотою, однак допущено помилки у за­стосуванні норм матеріального права, у зв\’язку з чим висновки суду першої і апеляційної інстанції не відповідають цим обставинам, суд касаційної інстанції приймає нове рішення.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code