Науково-практичний коментар до ст. 111-10 Господарського процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 111-10 Господарського процесуального кодексу України

Стаття 111(10). Підстави для скасування або зміни рішення або постанови
 
Підставами для скасування або зміни рішення місцевого чи апеляційного господарського суду або постанови апеляційного господарського суду є порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.
Порушення норм процесуального права є в будь-якому випадку підставою для скасування рішення місцевого або постанови апеляційного господарського суду, якщо:
1) справу розглянуто судом у незаконному складі колегії суддів;
2) справу розглянуто судом за відсутності будь-якої із сторін, не повідомленої належним чином про час і місце засідання суду;
3) господарський суд прийняв рішення або постанову, що стосується прав і обов\’язків осіб, які не були залучені до участі в справі;
4) рішення або постанова не підписані будь-ким із суддів або підписані не тими суддями, що зазначені в рішенні або постанові;
5) рішення прийнято не тими суддями, які входили до складу колегії, що розглянула справу;
6) рішення прийнято господарським судом з порушенням правил предметної або територіальної підсудності, крім випадків, передбачених у частині четвертій статті 17 цього Кодексу;
7) рішення прийнято господарським судом з порушенням правил виключної підсудності.
 
Коментар:
У коментованій статті зазначені підстави для скасування або зміни рішення місцевого чи апеляційного господарського суду або постанови апеляційного господарського суду. Такими підставами є порушення або неправильне застосування судами норм матеріального чи процесуального права.
У випадках, коли судом касаційної інстанції за результатами пере­вірки касаційної скарги (подання) встановлено, що судом першої або апеляційної інстанції неповно з\’ясовані фактичні обставини справи, які мають значення для правильного вирішення спору, і прийняте судове рішення у зв\’язку з цим недостатньо обґрунтовано або пер­шою і апеляційною інстанціями прийнято судовий акт про права і обов\’язки осіб, не залучених до участі у справі (п. З ч. 2 ст. 111-10), суд касаційної інстанції скасовує рішення суду першої інстанції і постанову апеляційної інстанції та передає справу на новий розгляд до суду першої інстанції. У постанові касаційної інстанції мають бути обов\’язково зазначені дії, які повинні виконати сторони та суд першої інстанції у разі скасування рішення, постанови і передачі справи на новий розгляд. Ці дії мають бути спрямовані виключно на встанов­лення обставин, що стосуються предмета доказування у справі і не були з\’ясовані у рішенні або постанові господарського суду.
Підставою для скасування судового рішення місцевого чи апеляційного господарського суду є, зокрема, порушення або неправильне застосування норм процесуального права. Проте судовий акт підля­гає скасуванню лише за умови, якщо таке порушення призвело до прийняття неправильного судового рішення. Як правило, скасування судового рішення має бути наслідком істотного порушення процесу­альних прав сторін спору або інших учасників судового процесу, що потягло за собою неповне з\’ясування обставин, які мають значення для правильного вирішення спору.
Порушення норм процесуального права є у будь-якому випадку підставою для скасування рішення місцевого суду або постанови апеляційного господарського суду, якщо: справу розглянуто судом у неза­конному складі колегії судців; справу розглянуто судом за відсутності будь-якої зі сторін, не повідомленої належним чином про час і місце засідання суду; господарський суд прийняв рішення або постанову, що стосується прав і обов\’язки} осіб, які не були залучені до участі у справі; рішення або постанова не підписані будь-ким із судців або підписані не тими судцями, що зазначені в рішенні або постанові; рішення при­йнято не тими суддями, які входили до складу колегії, що розглянула справу; рішення прийнято господарським судом з порушенням правил предметної або територіальної підсудності, крім випадків, передбаче­них у ч. 4 ст. 17 цього Кодексу. У випадку зазначених порушень суд касаційної інстанції передає справу на новий розгляд до суду першої інстанції (див. п. З ст. 111-9 цього Кодексу).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code