Науково-практичний коментар до ст. 111-11 Господарського процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 111-11 Господарського процесуального кодексу України

Стаття 111(11). Постанова касаційної інстанції
 
За наслідками розгляду касаційної скарги суд приймає постанову.
У постанові мають бути зазначені:
1) найменування касаційної інстанції, склад суду, номер справи і дата прийняття постанови;
2) найменування сторін і найменування особи, яка подала касаційну скаргу;
3) найменування місцевого господарського суду або апеляційного господарського суду, рішення, постанова якого оскаржується, номер справи, дата прийняття рішення, постанови, прізвище судді (суддів);
4) стислий виклад суті рішення місцевого господарського суду, рішення, постанови апеляційного господарського суду;
5) підстави, з яких оскаржено рішення, постанову;
6) доводи, викладені у відзиві на касаційну скаргу;
7) мотиви, за якими касаційна інстанція не застосовує закони та інші нормативні правові акти, на котрі посилалися сторони, а також закони та інші нормативно-правові акти, якими керувався суд, приймаючи рішення;
8) у разі скасування або зміни рішення, постанови, – мотиви, за якими касаційна інстанція не погодилася з висновками суду першої або апеляційної інстанції;
9) висновки за результатами розгляду касаційної скарги;
10) дії, що їх повинні виконати сторони та суд першої інстанції у разі скасування рішення, постанови і передачі справи на новий розгляд;
11) новий розподіл судових витрат у разі скасування чи зміни рішення.
Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.
Постанова надсилається сторонам у справі у триденний строк з дня її прийняття.
 
Коментар:
Частиною 1 цієї статті законодавець визначив, що при роз­гляді касаційної скарги по суті, касаційна інстанція господарських судів приймає процесуальний документ — постанову. Постанова приймається іменем України відповідно до ч. 5 ст. 124 Конституції України.
У частині 2 коментованої статті, з врахуванням ст. 84 цього Кодексу, визначені необхідні відомості, які мають містити вступна, описова, мотивувальна і резолютивна частини постанови касаційної інстанції.
Так, у вступній частині постанови має бути зазначено:
найменування суду, який розглянув касаційну скаргу, склад суду, номер справи і дату прийняття постанови;
найменування сторін і найменування особи, яка подала скаргу (подання);
найменування місцевого господарського суду або апеляцій­ного господарського суду, рішення, постанова якого оскаржується, номер справи, дату прийняття рішення, постанови, прізвище судді (суддів).
В описовій частині постанови зазначаються:
—стислий виклад суті рішення місцевого господарського суду, рішення, постанови апеляційного господарського суду;
—підстави, з яких оскаржено рішення, постанову;
—доводи, викладені у відзиві на касаційну скаргу (подання). У мотивувальній частині постанови вказуються:
мотиви, за якими касаційна інстанція не застосовує закони та інші нормативні правові акти, на які посилалися сторони, а також закони та інші нормативи о-правові акти, якими керувався суд, при­ймаючи рішення;
дії, які повинні виконати сторони та суд першої інстанції у разі скасування рішення, постанови і передачі справи на новий розгляд.
У резолютивній частині наводяться:
висновки за результатами розгляду касаційної скарги (подання);
новий розподіл судових витрат у разі скасування чи зміни рішення.
3.Як і постанова апеляційного господарського суду, постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.
4. Вищий господарський суд України зобов\’язаний протягом п\’яти днів з дня прийняття постанови надіслати її сторонам у справі.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code