Науково-практичний коментар до ст. 111-13 Господарського процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 111-13 Господарського процесуального кодексу України

Стаття 111(13). Касаційні скарги на ухвали господарських судів
 
Ухвали місцевого та апеляційного господарського суду можуть бути оскаржені в касаційному порядку у випадках, передбачених частиною першою статті 106 цього Кодексу.
Касаційні скарги на ухвали місцевого або апеляційного господарських судів розглядаються у порядку, передбаченому для розгляду касаційних скарг на рішення місцевого господарського суду, постанови апеляційного господарського суду.
Частину третю виключено 
У випадках скасування касаційною інстанцією ухвал про відмову у прийнятті позовної заяви або заяви про порушення справи про банкрутство про повернення позовної заяви або заяви про порушення справи про банкрутство, зупинення провадження у справі, припинення провадження у справі, про залишення позову без розгляду або про залишення без розгляду заяви у провадженні у справі про банкрутство, справа передається на розгляд суду першої інстанції.
 
Коментар:
 
Частина 1 коментованої статті визначає можливість оскарження ухвал місцевого чи апеляційного господарського суду. При цьому диспозиція цієї частини є відсильною, оскільки для визначення ухвал, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку, вона відсилає до інших статей цього Кодексу та до статей Закону України \”Про віднов­лення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом\”. Отже, оскарженню підлягають лише ті ухвали господарського суду першої та апеляційної інстанцій, можливість оскарження яких прямо визначена цим Кодексом і зазначеним Законом України (статті 43-7, 53, 62, 63 цього Кодексу). Ухвалу про повернення апеляційної скарги може бути оскаржено у касаційному порядку. Водночас на практиці дуже часто трапляється, коли в апеляційному порядку оскаржуються ухвали, можливість оскарження яких не передбачена законодавцем. У прийнятті таких касаційних скарг слід відмовляти згідно з п. 1 ч. 1 ст. 62, ст. 86 цього Кодексу.
Законодавець визначив, що касаційні скарги на ухвали місце­вого та апеляційного господарських судів розглядаються у порядку, передбаченому для розгляду касаційних скарг на рішення місцевого господарського суду, постанови апеляційного господарського суду. Отже, при розгляді таких касаційних скарг по суті касаційна інстанція приймає відповідні постанови, які проголошуються іменем України відповідно до ч. 5 ст. 124 Конституції України.
Частиною 3 коментованої статті визначений перелік осіб, які мають право подавати касаційні скарги на ухвали місцевого та апеляційного господарського суду. При цьому визначення понять \”сторони\”, \”інші учасники судового процесу\” містяться у відповід­них статтях цього Кодексу та Закону України \”Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом\” (див. коментар до ст. 107).
У частині 4 цієї статті визначено перелік ухвал господарського суду, при скасуванні яких у касаційному порядку справа передається на розгляд місцевого господарського суду, хоча таке право і не за­значене у ст. 111-9 цього Кодексу, що, на думку авторів коментарю, потребує внесення відповідних змін у наведену статтю.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code