Науково-практичний коментар до ст. 111-16 Господарського процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 111-16 Господарського процесуального кодексу України

Стаття 111(16). Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів
 
Заява про перегляд судових рішень господарських судів може бути подана виключно на таких підставах:
1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, внаслідок чого ухвалено різні за змістом судові рішення у подібних правовідносинах;
2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов\’язань при вирішенні справи судом.
 
Коментар:
 
Суб\’єкти касаційного оскарження до Верховного Суду України реалі­зують своє право на касаційне оскарження шляхом подання до Верховного Суду України процесуального документа: сторони подають касаційну скаргу, Генеральний прокурор України — касаційне подання.
Законодавцем визначено, що право на касаційне оскарження може бути реалізоване не пізніше одного місяця з дня прийняття відповідної постанови чи ухвали Вищим господарським судом України. Тобто строк подання скарги (подання) обчислюється з дня прийняття від­повідного судового акта та становить один місяць.
Встановлення певних процесуальних строків подання касаційної скарги (подання) зумовлено необхідністю забезпечення заходів кон­тролю за терміновістю і своєчасністю розгляду справ.
Пропуск встановленого законом строку тягне за собою відмову у прийнятті скарги до провадження та залишення поданої скарги без розгляду.
Поряд з цим коментованою статтею встановлено: якщо підста­ви для оскарження виникли після закінчення зазначеного строку,
Верховний Суд України зобов\’язаний прийняти касаційну скаргу (подання) до свого провадження.
Також цим Кодексом чітко регламентовані не лише підстави (обставини) та строки, за якими може бути реалізовано право осо­би на касаційне оскарження, а порядок подання касаційної скарги (подання) до Верховного Суду України. Подання касаційної скарги (подання) реалізується за певної процедури, що вимагає дотримання встановленого порядку подання скарги.
Так, коментована стаття визначає, що звернення відповідних суб\’єктів оскарження зі скаргою (поданням) має здійснюватися через Вищий господарський суд України, судовий акт якого оскаржується.
Також з метою захисту прав та інтересів суб\’єктів оскарження законодавцем визначений десятиденний термін, протягом якого одержана касаційна скарга (подання) мають бути разом зі справою надіслані до Верховного Суду України.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code