Науково-практичний коментар до ст. 111-17 Господарського процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 111-17 Господарського процесуального кодексу України

Стаття 111(17). Строк подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів
 
Заява про перегляд судових рішень господарських судів подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення господарського суду, щодо якого подано заяву про перегляд судових рішень господарських судів, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання, на підтвердження підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 11116 цього Кодексу, якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.
Заява про перегляд судових рішень на підставах, передбачених пунктом 2 частини першої статті 11116 цього Кодексу, може бути подана не пізніше одного місяця з дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.
У разі пропущення строку, встановленого частинами першою, другою цієї статті, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк. Заява про перегляд судового рішення залишається без розгляду, якщо особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, а також якщо в поновленні строку відмовлено. Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду вирішується судом без виклику осіб, які беруть участь у справі, та за результатами розгляду постановляється відповідна ухвала.
 
Коментар:
Засідання судової колегії має відбутися протягом місяця з дня надходження скарги (подання). За загальним правилом засідання суду з питання щодо прийняття касаційної скарги до провадження проводиться без виклику осіб, які беруть участь у справі. Це правило зумовлене тим, що на цій стадії адміністративного процесу суд має все необхідне, щоб прийняти певне процесуальне рішення за встановле­ною законом процедурою. Тому виклик сторін не є необхідним.
Якщо касаційна скарга відповідає всім встановленим вимогам щодо форми та змісту та є підстави для оскарження, колегія суддів постановляє ухвалу про допуск касаційної скарги (подання) до про­вадження. Питання про допущення скарги до провадження вважаєть­ся прийнятим, якщо хоча б один з суддів колегії дійшов висновку про необхідність цього.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code