Науково-практичний коментар до ст. 111-20 Господарського процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 111-20 Господарського процесуального кодексу України

Стаття 111(20). Перевірка Вищим господарським судом України відповідності заяви про перегляд судових рішень  
Заява про перегляд судового рішення господарського суду, яка надійшла до Вищого господарського суду України, реєструється у день її надходження та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу, визначеному автоматизованою системою документообігу суду.
Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам цього Кодексу. У разі якщо заяву подано без додержання вимог статей 11118 та 11119 цього Кодексу, заявник письмово повідомляється про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов\’язаний їх усунути.
У разі якщо заявник усунув недоліки заяви в установлений строк, вона вважається поданою в день первинного її подання до Вищого господарського суду України.
Заява повертається заявнику, у разі якщо:
1) заявник не усунув її недоліки протягом установленого строку;
2) заяву подано особою, яка не наділена правом на подання такої заяви;
3) заяву підписано особою, яка не має права її підписувати;
4) є ухвала Вищого господарського суду України про відмову у прийнятті справи до провадження за наслідками її розгляду, винесена з аналогічних підстав.
Повернення заяви на підставах, зазначених у частині четвертій цієї статті, не перешкоджає повторному зверненню в разі належного оформлення заяви або на інших підставах, ніж ті, що були предметом розгляду.
За відсутності підстав для повернення заяви, в якій міститься клопотання особи про витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, суддя-доповідач невідкладно постановляє ухвалу про витребування такої копії рішення разом з її автентичним перекладом в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи.
 
Коментар:
 
Цим Кодексом також встановлений порядок прийняття рішень у справі, яку розглядає колегія суддів. Відповідно до нього усі питання, які виникають при судовому розгляді справи колегією суддів, вирішуються більшістю голосів суддів, при цьому жоден із суддів не має права утримуватися від голосування та підписання судового рішення. Тобто прийняття постанови Судовою палатою Верховного Суду України за наслідками розгляду касаційної скарги (подання) відбувається колегіально всім складом судової колегії.
Постанова приймається іменем України відповідно до ч. 5 ст. 124 Конституції України.
Суддя або судді, які не погоджуються з прийнятою постановою за наслідками розгляду, можуть висловити окрему думку. Окрема думка судді не оголошується у судовому засіданні, але додається до постанови і є відкритою для ознайомлення.
За загальним правилом постанова Верховного Суду України надсилається сторонам у справі у п\’ятиденний строк з дня її ухвалення, є остаточною та не може бути оскаржена.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code