Науково-практичний коментар до ст. 111-21 Господарського процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 111-21 Господарського процесуального кодексу України

Стаття 111(21). Допуск Вищим господарським судом України справи до провадження
 
Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією у складі п\’яти суддів Вищого господарського суду України, яка формується без участі суддів, що прийняли рішення, яке оскаржується, в порядку, встановленому частиною третьою статті 21 цього Кодексу.
Про допуск справи до провадження або відмову в такому допуску Вищий господарський суд України протягом п\’ятнадцяти днів з дня надходження заяви, а в разі витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, – з дня надходження такої копії постановляє ухвалу. Ухвала постановляється без виклику осіб, які беруть участь у справі. Ухвала про допуск справи до провадження або про відмову в такому допуску повинна бути обґрунтованою.
Ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами надсилається до Верховного Суду України протягом п\’яти днів з дня її постановлення. Копія ухвали про допуск справи надсилається разом з копією заяви особам, які беруть участь у справі, а в разі відмови у допуску – особі, яка подала заяву.
Якщо за результатами розгляду питання про допуск справи до провадження з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 11116 цього Кодексу, буде встановлено, що порушення Україною міжнародних зобов\’язань є наслідком недотримання норм процесуального права, Вищий господарський суд України постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі та вирішує питання про необхідність витребування справи. Розгляд справи здійснюється колегією у складі п\’яти суддів Вищого господарського суду України за правилами, встановленими для перегляду справ у касаційному порядку.
 
Коментар:
 
Приймаючи постанови, Верховний Суд України усуває неоднакове застосування судами касаційної інстанції однієї й тієї самої норми права та реалізує функції створення єдиної судової практики у роз­гляді спорів та забезпечення суворого та неухильного додержання судами норм матеріального та процесуального права. З цією метою у постанові Верховного Суду України, прийнятій за результатами розгляду касаційної скарги (подання), суд вказує на необхідність звернення уваги на ті чи інші обставини справи, що не були враховані судом тощо. Ці вказівки Верховного Суду України є обов\’язковими під час нового розгляду справи та під час розгляду матеріалів каса­ційної скарги чи касаційного подання. Але законодавцем встановлені певні обмеження щодо змісту вказівок. Так, Верховний Суд України не має права вказувати на достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу або його перевагу. Також неможливо зазначати, яку норму матеріального чи процесуального права має бути застосовано та яке рішення має бути ухвалено при новому розгляді справи.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code