Науково-практичний коментар до ст. 112 Господарського процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 112 Господарського процесуального кодексу України

Стаття 112. Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами
 
Господарський суд може переглянути прийняте ним судове рішення, яке набрало законної сили, за нововиявленими обставинами.
Підставами для перегляду судових рішень господарського суду за нововиявленими обставинами є:
1) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;
2) встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення;
3) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення;
4) скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, що підлягають перегляду;
5) встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане.
 
Коментар:
Коментована стаття передбачає окрему процесуальну форму судового процесу, згідно з якою у разі наявності певних обставин, що мають істотне значення для справи і не могли бути відомі заявни­кові на момент розгляду спору, господарський суд може переглянути прийняте ним судове рішення, яке набрало законної сили, за заявою зацікавленої сторони.
Відповідно до роз\’яснення президії Вищого господарського суду України від 21 травня 2002 р. № 04-5/563 \”Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими об­ставинами\” (далі — Роз\’яснення) до нововиявлених обставин належать матеріально-правові факти, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші факти, які мають значення для правильного вирішення спору або розгляду справи про банкрутство. Необхідними ознаками нововиявлених обставин є, по-перше, їх наявність на час розгляду справи, по-друге, те, що ці обставини не могли бути відомі заявникові на час розгляду справи. Нововиявлені обставини за своєю юридичною суттю є фактич­ними даними, що в установленому порядку спростовують факти, які було покладено в основу судового рішення. Ці обставини мають бути належним чином засвідчені. Днем виникнення цих обставин слід вважати день, коли вони стали або мали стати відомими заявникові. Якщо нововиявлена об­ставина пов\’язана з вироком чи рішенням суду, днем виникнення такої обставини вважається день набрання законної сили вироком чи рішенням суду, які покладено в основу відповідного судового акта, або день коли заявникові стало чи мало стати відомо про набрання сили вироком чи рішенням.
Відповідно до Роз\’яснення скасування чи зміна нормативного акта, на якому ґрунтувалось судове рішення, може вважатись нововиявленою обставиною лише за умови, якщо в акті, яким скасовано чи змінено попередній, зазначено про надання йому зворотної сили. До нововиявлених обставин слід відносити прийняття Конституційним Судом України рішення про визнання законів та інших нормативно-правових актів, зазначених у п. 1 ст. 13 Закону України \”Про Конституційний Суд України\”, такими, що не відповідають Конституції України. Не може вважатися нововиявленою обставиною висновок Конституційного Суду України про офіційне тлумачення положень Конституції України та законів України, у тому числі й у випадку, коли це тлумачення суперечить роз\’ясненням Верховного Суду України з питань застосування законодавства або рекомендаційному роз\’ясненню Вищого спеціалізованого суду з питань застосування законодавства щодо розгляду справ відповідної судової юрисдикції.
Щодо видів судових рішень, які можуть бути переглянуті за нововиявленими обставинами, див. ст. 114 цього Кодексу та комен­тар до неї.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code