Науково-практичний коментар до ст. 116 Господарського процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 116 Господарського процесуального кодексу України

Стаття 116. Наказ господарського суду і пред\’явлення його для виконання
 
Виконання рішення господарського суду провадиться на підставі виданого ним наказу, який є виконавчим документом. Наказ видається стягувачеві або надсилається йому після набрання судовим рішенням законної сили. Накази про стягнення судового збору надсилаються до місцевих органів державної податкової служби.
Накази видаються стягувачеві або надсилаються йому рекомендованим чи цінним листом. Якщо судом було вжито заходів щодо забезпечення позову за заявою осіб, на користь яких ухвалено судове рішення, суд разом із виконавчим листом видає копію документів, що підтверджують виконання ухвали суду про забезпечення позову.
У разі повного або часткового задоволення первісного і зустрічного позовів накази про стягнення грошових сум видаються окремо по кожному позову.
Якщо судове рішення прийнято на користь декількох позивачів, або проти декількох відповідачів, або якщо виконання повинно бути проведено в різних місцях, видаються накази із зазначенням тієї частини судового рішення, яка підлягає виконанню за даним наказом.
 
Коментар:
Відповідно до пунктів 2, 3 ч. 2 ст. З Закону України \”Про виконавче провадження\” ухвали, постанови судів у господарських справах, а також судові накази підлягають виконанню державною виконавчою службою. Державний виконавець відкриває виконавче провадження на підставі виконавчого документа. Судовий наказ відповідно до ч. 1 коментованої статті є виконавчим документом, який подається у державну виконавчу службу за заявою стягувача або його представника про примусове вико­нання рішення; за заявою прокурора у випадках представництва інтересів громадянина або держави у суді; чи в інших, передбачених законом ви­падках (ст. 18 Закону України \”Про державну виконавчу службу\”).
Коментована стаття передбачає можливість як особистого отриман­ня стягувачем наказу у суді, так і отримання його поштою рекомен­дованим чи цінним листом. Право на отримання наказу у стягувача з\’являється тільки після набрання судовим рішенням законної сили.
Виконавчий лист про стягнення державного мита надсилається судом до місцевих органів державної податкової служби.
Якщо стягувачем за виконавчим документом є держава, цей вико­навчий лист скеровується до виконання органові державної виконавчої служби органом, який видав відповідний виконавчий документ.
Цією статтею передбачена можливість видання окремих наказів про стягнення грошових сум у випадках, коли в межах одного судового про­цесу були повністю або частково задоволені первісні і зустрічні позови.
Особа, на користь якої ухвалено рішення, ухвалу, постанову, може звернутися до суду, який ухвалив судове рішення, із заявою про видачу виконавчого листа. Якщо судове рішення ухвалено на користь кількох позивачів чи проти кількох відповідачів або якщо виконання має бути проведено у різних місцях, суд має право видати кілька виконавчих листів, точно зазначивши, яку частину судового рішення треба виконати за кожним виконавчим листом.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code