Науково-практичний коментар до ст. 117 Господарського процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 117 Господарського процесуального кодексу України

Стаття 117. Оформлення наказу господарського суду, виправлення помилки в ньому та визнання наказу таким, що не підлягає виконанню
 
1. Наказ має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України \”Про виконавче провадження\”.
2. Господарський суд, який видав наказ, може за заявою стягувача або боржника виправити помилку, допущену при його оформленні або видачі, чи визнати наказ таким, що не підлягає виконанню, та стягнути на користь боржника безпідставно одержане стягувачем за наказом.
3. Господарський суд розглядає заяву в десятиденний строк у судовому засіданні з повідомленням стягувача та боржника і виносить ухвалу. Неявка стягувача і боржника не є перешкодою для розгляду заяви. До розгляду заяви господарський суд має право своєю ухвалою зупинити стягнення за наказом, а також витребувати наказ.
4. Господарський суд ухвалою вносить виправлення до наказу, а у разі якщо його було видано помилково або якщо обов\’язок боржника відсутній повністю чи частково у зв\’язку з його припиненням добровільним виконанням боржником чи іншою особою або з інших причин, господарський суд визнає наказ таким, що не підлягає виконанню повністю або частково. Якщо стягнення за таким наказом уже відбулося повністю або частково, господарський суд одночасно на вимогу боржника стягує на його користь безпідставно одержане стягувачем за наказом.
5. Ухвала господарського суду за результатами розгляду заяви надсилається стягувачеві і боржнику у п\’ятиденний строк з дня її винесення. Ухвала може бути оскаржена у порядку, встановленому цим Кодексом.
 
Коментар:
1. Зміст наказу господарського суду має відповідати вимогам, що пред\’являються ст. 19 Закону України \”Про виконавче провадження\” до виконавчих документів, а саме має містити: назву документа, дату видачі та найменування органу, посадової особи, що видали документ; дату і номер рішення, за яким видано виконавчий документ; найменування (для юридичних осіб) або ім\’я (прізвище, ім\’я та по батькові за його наявності для фізичних осіб) стягувача і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), ідентифікаційний код суб\’єкта господарської діяльності стягувача та боржника за його наявності (для юридичних осіб), індивіду­альний ідентифікаційний номер стягувача та боржника за його наявності (для фізичних осіб — платників податків), а також інші відомості, якщо вони відомі суду чи іншому органу, який видав виконавчий документ, що ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню (дата і місце народження боржника та його місце роботи (для фізичних осіб), місцезнаходження майна боржника тощо); резолютивну частину рішення; дату набрання рішенням чинності; строк пред\’явлення виконавчого документа до виконання.
 
У разі невідповідності наказу господарського суду вищевказаним вимогам до виконавчого документа, такий наказ повертається стягувачу без виконання.
Відповідно до ч. 2 коментованої статті господарський суд, який видав наказ, може за заявою стягувача або боржника виправити по­милку, допущену при його оформленні або видачі, чи визнати наказ таким, що не підлягає виконанню, та стягнути на користь боржника безпідставно одержане стягувачем за наказом.
Частиною 3 коментованої статті визначено строк розгляду господарським судом заяви, який встановлено у десять днів. Розгляд заяви стягувача або боржника про виправлення помилки, допущеної при оформленні або видачі наказу, чи визнання наказу таким, що не підлягає виконанню, відбувається у судовому засіданні з повідомлен­ням стягувача та боржника, за результатами якого виноситься ухвала. Неявка стягувача і боржника не є перешкодою для розгляду заяви. До розгляду заяви господарському суду надане право своєю ухвалою зупинити стягнення за наказом, а також витребувати наказ.
Виправлення до наказу вноситься ухвалою господарського суду. У випадку, якщо наказ було видано помилково або якщо обов\’язок боржника відсутній повністю чи частково у зв\’язку з його припиненням добровільним виконанням боржником чи іншою особою або з інших при­чин, господарський суд визнає наказ таким, що не підлягає виконанню повністю або частково. Якщо стягнення за таким наказом уже відбулося повністю або частково, господарський суд одночасно на вимогу боржника стягує на його користь безпідставно одержане стягувачем за наказом.
Частина 5 коментованої статті встановлює також строк, протя­гом якого ухвала господарського суду за результатами розгляду заяви має бути надіслана стягувачеві і боржнику. Зазначена ухвала має бути надіслана вказаним особам у п\’ятиденний строк з дня її винесення. Ух­вала може бути оскаржена у порядку, встановленому цим Кодексом.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code