Науково-практичний коментар до ст. 121-1 Господарського процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 121-1 Господарського процесуального кодексу України

Стаття 121(1). Зупинення виконання судового рішення
 
Суд касаційної інстанції за заявою сторони чи прокурора або за своєю ініціативою може зупинити виконання оскарженого рішення господарського суду до закінчення його перегляду в порядку касації.
Про зупинення виконання судового рішення виноситься ухвала.
Після закінчення перегляду оскарженого судового рішення господарський суд може поновити виконання судового рішення, про що виноситься ухвала.
 
Коментар:
Коментована стаття передбачає можливість зупинення виконання рішення у випадку, коли воно знаходиться на розгляді у касаційній інстанції. Виконання рішення зупиняється судом касаційної інстан­ції: 1) за заявою сторони; 2) за поданням прокурора; 3) за власною ініціативою суду.
Про зупинення виконання судового рішення виноситься ухвала, яка надсилається державній виконавчій службі, у провадженні якої знаходиться рішення, виконання якого було зупинено.
Крім того, відповідно до ст. 36 Закону України \”Про виконавче провадження\” у разі зупинення виконавчого провадження державний виконавець виносить вмотивовану постанову про зупинення вико­навчого провадження, яка затверджується начальником відповідного відділу державної виконавчої служби. Копія постанови надсилається у триденний строк сторонам та суду або іншому органу (посадовій особі), який видав виконавчий документ.
Виконавче провадження зупиняється до винесення окремої ухвали суду про поновлення виконання судового рішення.
Впродовж строку, на який виконавче провадження зупинено, ви­конавчі дії не провадяться. Накладений державним виконавцем арешт на майно боржника, у тому числі на кошти на рахунках та вкладах боржника в установах банків та інших фінансових установах, не зні­мається. У період зупинення виконавчого провадження державний виконавець має право звертатися до суду у порядку, встановленому статтями 28, 32, 33, 78, 79, 80 Закону, а також вживати заходів щодо розшуку боржника або його майна.
Після усунення обставин, які стали підставою для зупинення виконавчого провадження, державний виконавець зобов\’язаний своєю постановою поновити виконавче провадження за власною ініціативою або заявою стягувача, яка затверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби, якому він без­посередньо підпорядкований. Копія постанови у триденний строк надсилається сторонам.
Якщо арештоване майно боржника передано на реалізацію, копії постанов про зупинення виконавчого провадження та про поновлення виконавчого провадження надсилаються до підприємства, установи, організації, які здійснюють реалізацію майна боржника.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code