Науково-практичний коментар до ст. 58 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 58 Господарського кодексу України

Стаття 58. Державна реєстрація суб\’єкта господарювання
 
1. Суб\’єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа – підприємець у порядку, визначеному законом.
2. Відкриття суб\’єктом господарювання філій (відділень), представництв без створення юридичної особи не потребує їх державної реєстрації.
Відомості про відокремлені підрозділи суб\’єктів господарювання залучаються до її реєстраційної справи та включаються до Єдиного державного реєстру в порядку, визначеному законом.
Коментар:
Державна реєстрація є однією з основних умов набуття учасниками у сфері господарювання статусу суб\’єкта господарювання. Окрім коментованої норми необхідність державної реєстрації передбачених ст. 50 ЦК України – для фізичних осіб – підприємців та ст. 89 ЦК України – для юридичних осіб.
Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців здійснюється на умовах та в порядку, передбаченому Законом України \”Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців\”.
Відповідно до ст. 4 цього Закону під державною реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців розуміється засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.
Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи – підприємця.
Процедура проведення державної реєстрації включає в себе чотири етапи: перевірку комплектності документів, які подаються для реєстрації, та повноти відомостей, що вказуються в реєстраційні картці; перевірку поданих документів на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації; внесення відомостей про юридичну особу чи фізичну особу – підприємця до Єдиного державного реєстру; оформлення і видачу свідоцтва про державну реєстрацію та виписки з Єдиного державного реєстру.
Датою реєстрації суб\’єкта господарювання є дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи чи фізичної особи – підприємця.
Відповідно до частини 2 коментованої статті, яка кореспондується з ст. 95 ЦК України та ст. 4, 28 Закону України \”Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців\”, відокремлені підрозділи (філії та представництва) суб\’єкта господарювання не підлягають державній реєстрації, проте відомості про них долучаються до реєстраційної справи юридичної особи та включаються до Єдиного державного реєстру. До таких відомостей відносяться, зокрема: ідентифікаційний код юридичної особи; ідентифікаційний код філії, представництва; повне найменування відокремленого підрозділу; місцезнаходження відокремленого підрозділу; види діяльності відокремленого підрозділу; прізвище, ім\’я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи на підставі довіреності, у тому числі підписувати договори, їх ідентифікаційні номери як платників податків та інші відомості, перелік яких передбачений ст. 28 вищезгаданого Закону.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code