Науково-практичний коментар до ст. 64 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 64 Господарського кодексу України

Стаття 64. Організаційна структура підприємства
 
1. Підприємство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо).
2. Функції, права та обов\’язки структурних підрозділів підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються в порядку, визначеному статутом підприємства або іншими установчими документами.
3. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.
4. Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів підприємства з відповідними органами місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення про них, затвердженого підприємством. Підприємства можуть відкривати рахунки в установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно до закону.
5. Діяльність розташованих на території України відокремлених підрозділів підприємств, що знаходяться за її межами, регулюється цим Кодексом та іншими законами.
Коментар:
1. Підприємство може утворювати виробничі структурні підрозділи (виробництва, цехи, відділення, дільниці, бригади, бюро, лабораторії тощо), а також функціональні структурні підрозділи апарату управління (управління, відділи, бюро, служби тощо). Вони не є учасниками господарських відносин, проте у складі підприємства несуть важливі виробничі функції. Якщо інше не передбачено законом чи нормативними актами, підприємство само може обирати структури цих підрозділів.
2. Функції, права та обов\’язки структурних підрозділів підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються в порядку, визначеному статутом підприємства або іншими установчими документами.
Як правило, положення затверджуються органом управління підприємства. В них визначаються основні напрями діяльності відповідних структурних підрозділів, функції, права та обов\’язки, правила роботи, відповідальність працівників.
3. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.
4. Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів підприємства з відповідними органами місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення про них, затвердженого підприємством. Підприємства можуть відкривати рахунки в установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно до закону.
Окрім структурних підрозділів, з яких фактично складається підприємство, воно може створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи. Стаття 1 Закон України \”Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців\” (далі – Закон про реєстрацію) визначає відокремлений підрозділ юридичної особи: це філія, інший підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені юридичної особи, або представництво, що здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.
Юридичні особи мають погодити питання про розміщення таких підрозділів підприємства з відповідними органами місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку. Частина 4 ст. 4 Закону про реєстрацію не передбачає державної реєстрації для відокремлених структурних підрозділів. Стаття 28 цього Закону регулює порядок подання відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи.
Відокремлені підрозділи діють на основі положення про них, затвердженого підприємством (як правило – виконавчим органом). Підприємства можуть відкривати рахунки в установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно до закону, у порядку, передбаченому Інструкцією про відкриття і закриття рахунків у національній та іноземний валютах, затвердженою постановою Правління НБУ N 492 від 12.11.2003 р.
5. Діяльність розташованих на території України відокремлених підрозділів підприємств, що знаходяться за її межами, регулюється цим Кодексом та іншими законами. Це означає, що діяльність таких відокремлених підрозділів регулюються відповідними нормами про відокремлені підрозділи.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code