Науково-практичний коментар до ст. 71 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 71 Господарського кодексу України

Стаття 71. Облік і звітність підприємства
 
1. Облік і звітність підприємства здійснюються відповідно до вимог статті 19 цього Кодексу та інших нормативно-правових актів.
2. Відомості, не передбачені законом, підприємство надає органам державної влади, органам місцевого самоврядування, іншим підприємствам, установам, організаціям на договірній основі або в порядку, передбаченому установчими документами підприємства.
Коментар:
1. Згідно з ч. 8 ст. 19 ГК усі суб\’єкти господарювання зобов\’язані здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, надавати відповідно до вимог фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом. Забороняється вимагати від суб\’єктів господарювання надання статистичної інформації та інших даних, не за законом або з порушенням порядку, встановленого законом.
Згідно зі ст. 1 Закону України \”Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\” (далі – Закон) бухгалтерський облік – це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень; а фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Згідно з ч. 1 ст. 8 Закону бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно – з дня реєстрації підприємства до його ліквідації. Стаття 11 Закону визначає, що на основі даних бухгалтерського обліку підприємства складають звітність. Фінансову звітність підписують керівник та бухгалтер підприємства. Звітним періодом для складення фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати. Баланс підприємства складається за станом на кінець останнього дня кварталу (року) (ч. 1 ст. 13 Закону).
2. Відомості, не передбачені законом, підприємство не зобов\’язане надавати органам державної влади, органам місцевого самоврядування, іншим підприємствам, установам, організаціям. Однак, такі відомості можуть бути надані на договірній основі або в порядку, передбаченому установчими документами підприємства.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code