Науково-практичний коментар до ст. 84 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 84 Господарського кодексу України

Стаття 84. Наслідки укладення угод до реєстрації господарського товариства
 
1. Господарське товариство може відкривати рахунки у банках, а також укладати договори та інші угоди лише після його державної реєстрації. Угоди, укладені засновниками товариства до дня його реєстрації, визнаються такими, що укладені з товариством, тільки за умови їх подальшого схвалення товариством в порядку, визначеному законом та установчими документами.
2. Угоди, укладені засновниками до дня реєстрації товариства і в подальшому не схвалені товариством, тягнуть за собою правові наслідки лише для осіб, які уклали ці угоди.
Коментар:
1. Як самостійний суб\’єкт права господарське товариство може відкривати рахунки у банках, укладати договори та інші угоди, бути позивачем та відповідачем у суді, а також здійснювати інші правомочності, пов\’язані з набуттям статусу юридичної особи. Оскільки згідно з ч. 3 ст. 83 Господарського кодексу України та ч. 4 ст. 87 Цивільного кодексу України господарське товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації, право відкривати рахунки у банках, а також укладати договори та інші угоди господарське товариство має тільки після його державної реєстрації. У відповідності з ч. 4 ст. 25 Закону України \”Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців\” датою державної реєстрації господарського товариства визначається дата внесення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про проведення державної реєстрації господарського товариства.
Угоди, укладені засновниками господарського товариства до дня його реєстрації, визнаються такими, що укладені з товариством, тільки за умови їх подальшого схвалення товариством у порядку, визначеному законом та установчими документами. Схвалення господарським товариством таких угод повинно відбуватися з урахуванням положень ст. 241 Цивільного кодексу України, що застосовуються до правочинів, вчинених з перевищенням повноважень. Виходячи зі змісту зазначеної статті угода, укладена засновниками господарського товариства до дня його реєстрації, вважатиметься схваленою, зокрема, у разі, якщо господарське товариство вчинить дії, які свідчать про прийняття угоди до виконання (наприклад, внесення господарським товариством орендної плати за договором оренди, укладеним засновниками до дня реєстрації товариства). При цьому наступне схвалення угоди господарським товариством створює, змінює і припиняє права та обов\’язки з моменту укладення угоди.
2. У разі, якщо угода, укладена засновниками до дня реєстрації господарського товариства, в подальшому не буде схвалена товариством, вона не створюватиме правових наслідків для господарського товариства. Правові наслідки у такому випадку виникнуть лише для осіб, які уклали цю угоду.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code