Науково-практичний коментар до ст. 91 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 91 Господарського кодексу України

Стаття 91. Припинення діяльності господарського товариства
 
1. Припинення діяльності господарського товариства відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації відповідно до статті 59 цього Кодексу.
2. Ліквідація господарського товариства провадиться ліквідаційною комісією, призначеною його вищим органом, а у разі припинення діяльності товариства за рішенням суду – ліквідаційною комісією, сформованою відповідно до рішення суду.
3. З дня утворення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами господарського товариства. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її утворення публікує інформацію про ліквідацію господарського товариства і здійснює інші дії відповідно до вимог статей 58 – 61 цього Кодексу та інших законів.
4. Розрахунки з кредиторами у разі ліквідації господарського товариства здійснюються відповідно до статті 61 цього Кодексу з урахуванням таких особливостей:
кошти, що належать господарському товариству, у тому числі від продажу його майна у разі ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, виконання зобов\’язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених товариством, та іншими кредиторами розподіляються між учасниками товариства в порядку і на умовах, передбачених цим Кодексом, законом про господарські товариства та установчими документами товариства, у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію;
майно, передане товариству його засновниками або учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості товариства його кошти не підлягають розподілу між учасниками товариства до вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій погашення заборгованості.
5. Ліквідація господарського товариства вважається завершеною, а товариство таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення запису про його ліквідацію до державного реєстру.
Коментар:
1. До господарських товариств як суб\’єктів господарювання застосовуються загальні норми гл. 6 Господарського кодексу, зокрема норми ст. 59 щодо припинення діяльності суб\’єктів господарювання (див. коментар до неї).
2. Частиною 2 коментованої статті з урахуванням норми ст. 60 Кодексу, якою передбачений загальний порядок ліквідації суб\’єкта господарювання, встановлено, що ліквідація господарського товариства провадиться ліквідаційною комісією, призначеною його вищим органом управління, а в разі припинення діяльності за рішенням суду – ліквідаційною комісією, сформованою відповідно до рішення суду.
3. Незалежно від того, ким призначається ліквідаційна комісія (вищим органом управління товариства або судом), з дня її утворення до неї переходять повноваження по управлінню справами господарського товариства. Крім того, на ліквідаційну комісію покладається ряд обов\’язків, серед яких обов\’язок у триденний строк з моменту її утворення опублікувати інформацію про ліквідацію господарського товариства в друкованих органах відповідно до закону, вжиття заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості, складення ліквідаційного балансу та здійснення інших дій, що передбачені ст. 58 – 61 Кодексу та іншими законами.
4. До повноважень ліквідаційної комісії відноситься також проведення розрахунків з кредиторами, що здійснюється відповідно до вимог ст. 61 Кодексу (див. коментар до неї), який застосовується і до господарських товариств. Проте ч. 4 коментованої статті, Законом України \”Про господарські товариства\”, а також установчими документами господарських товариств встановлюються певні правила, що застосовуються при розрахунках з кредиторами в разі ліквідації господарського товариства і пов\’язано з наявністю у майні господарського товариства внесків його засновників та учасників, а саме:
– кошти, що належать господарському товариству, у тому числі від продажу його майна в разі ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, виконання зобов\’язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених товариством, та іншими кредиторами, розподіляються між учасниками товариства в порядку і на умовах, передбачених цим Кодексом, законом про господарські товариства та установчими документами товариства, у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію;
– майно, передане товариству його засновниками або учасниками у користування, повертається в натуральній формі без винагороди.
Однак, у разі виникнення спору щодо виплати заборгованості товариства перед кредиторами, розподіл коштів між учасниками та засновниками господарського товариства призупиняється до моменту вирішення цього спору судом або до одержання кредиторами відповідних гарантій погашення заборгованості.
5. Після проведення всіх дій, пов\’язаних із ліквідацією господарського товариства, завершальним етапом припинення господарського товариства як суб\’єкта господарювання відповідно до вимог законодавства є внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру. Порядок внесення відповідних відомостей про припинення юридичної особи регулюється Законом України \”Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців\”, ч. 8 ст. 36 якого, зокрема, визначено, що дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації є датою державної реєстрації припинення юридичної особи.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code