Науково-практичний коментар до ст. 92 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 92 Господарського кодексу України

 
Стаття 92. Законодавство про господарські товариства
 
1. Порядок створення та порядок діяльності окремих видів господарських товариств регулюються цим Кодексом, Цивільним кодексом України та іншими законами.
Коментар:
Правове становище господарських товариств в Україні регулюється як загальними, так і спеціальними нормативно-правовими актами. До загальних нормативно-правових актів відносяться: Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України \”Про господарські товариства\”. Нормами спеціального законодавства регулюється правове становище господарських товариств у певних галузях господарської діяльності. Зокрема, в галузі страхування – Законом України \”Про страхування\”; банківської діяльності – Законом України \”Про банки і банківську діяльність\”; біржової – Законом України \”Про цінні папери та фондовий ринок\” тощо. Крім того, порядок створення та діяльності окремих видів господарських товариств регулюється і підзаконними нормативно-правовими актами, наприклад, наказами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України, Національного банку України та іншими.
  
Отже, правове становище господарських товариств в Україні визначається цілою системою нормативно-правових актів: цим Кодексом, Цивільним кодексом, законами України (загаль­ним – «Про господарські товариства»); спеціальними, що визначають: 1) особливості правового статусу господарських товариств з виключним видом діяльності – біржової («Про цінні папери і фондову біржу»), банківської («Про банки і банківську діяльність»), страхової («Про страхування»), спільного інвестування («Про інститути спільного ін­вестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»), Національного депозитарію («Про Національну депозитарну систему ту особливості електронного обігу цінних паперів в Україні»), а також 2) певні процеси у сфері економіки – приватизацію майна державних підприємств («Про приватизацію державного майна», «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі», «Про Державну програму приватизації» та ін.), економічну концентрацію («Про захист економічної конкуренції»).
Примітка. У Цивільному кодексі стаття аналогічного змісту відсутня, оскільки загаль­не регулювання питань, пов\’язаних зі створенням, функціонуванням та припиненням гос­подарських товариств (крім акціонерного), передбачається саме ЦК. У зв\’язку зі складністю акціонерних відносин відповідні положення ЦК (зокрема ч. 5 ст. 153, ч. 2 ст. 154, ч. 2 і З ст. 155, ч. З ст. 158, ч. З і 5 ст. 159, ч. 2 ст. 160, ч. 1 ст. 161, ч. 2 ст. 162) передбачають їх регу­лювання також законом (не лише вищезгаданими спеціальними, а й загальним – «Про акціо­нерні товариства», про необхідність прийняття якого зазначається в Указі Президента Укра­їни від 21 березня 2002 р. «Про заходи щодо розвитку корпоративного управління в акціо­нерних товариствах» 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code