Науково-практичний коментар до ст. 94 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 94 Господарського кодексу України

Стаття 94. Господарська діяльність кооперативів
 
1. Кооперативи як добровільні об\’єднання громадян з метою спільного вирішення ними економічних, соціально-побутових та інших питань можуть створюватися у різних галузях (виробничі, споживчі, житлові тощо). Діяльність різних видів кооперативів регулюється законом.
2. Господарська діяльність кооперативів повинна здійснюватися відповідно до вимог цього Кодексу, інших законодавчих актів.
З метою здійснення господарської діяльності на засадах підприємництва громадяни можуть утворювати виробничі кооперативи (кооперативні підприємства).
Коментар:
1. Діяльність кооперативів регулюється цим Кодексом, ЦК України, Законом України \”Про кооперацію\” від 10.07.2003 р., а щодо сільськогосподарських та споживчих кооперативів – відповідно Законами України \”Про сільськогосподарську кооперацію\” від 17.07.97 р. та \”Про споживчу кооперацію\” від 10.04.92 р.
Відповідно до ст. 1 Закону України \”Про кооперацію\” кооперація – це система кооперативних організацій, створених з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб своїх членів.
Метою кооперації є задоволення економічних, соціальних та інших потреб членів кооперативних організацій на основі поєднання їх особистих та колективних інтересів, поділу між ними ризиків, витрат і доходів, розвитку їх самоорганізації, самоуправління та самоконтролю.
Кооперація базується на таких основних принципах: добровільності вступу та безперешкодного виходу з кооперативної організації; соціальної справедливості, взаємодопомоги та співробітництва; рівного права голосу під час прийняття рішень (один член кооперативу – один голос); вільного вибору напрямів і видів діяльності; демократичного контролю за діяльністю кооперативних організацій та їх посадових осіб з боку членів кооперативних організацій; безпосередньої участі членів кооперативної організації в її діяльності.
Кооператив є первинною ланкою системи кооперації і створюється внаслідок об\’єднання фізичних осіб на основі членства для спільної господарської та іншої діяльності з метою поліпшення свого економічного стану, задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування. Кооператив є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням.
Відповідно до завдань та характеру діяльності кооперативи поділяються на такі типи: виробничі, обслуговуючі та споживчі.
Виробничий кооператив – це кооператив, який утворюється шляхом об\’єднання фізичних осіб для спільної виробничої або іншої господарської діяльності на засадах їх обов\’язкової трудової участі з метою одержання прибутку.
Обслуговуючий кооператив – це кооператив, який утворюється шляхом об\’єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності. Обслуговуючі кооперативи надають послуги іншим особам в обсягах, що не перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу.
Споживчий кооператив (споживче товариство) – це кооператив, який утворюється шляхом об\’єднання фізичних та/або юридичних осіб для організації торговельного обслуговування, заготівель сільськогосподарської продукції, сировини, виробництва продукції та надання інших послуг з метою задоволення споживчих потреб його членів.
За напрямами діяльності кооперативи можуть бути житлово-будівельними, садово-городніми, гаражними, торговельно-закупівельними, транспортними, освітніми, туристичними, медичними тощо.
2. Згідно з ч. 3 ст. 23 Закону України \”Про кооперацію\” кооперативи мають право провадити будь-яку господарську діяльність, передбачену статутом і не заборонену законом, а тому відповідно до ч. 2 коментованої статті передбачено, що господарська діяльність кооперативів повинна здійснюватися відповідно до вимог цього Кодексу та інших законодавчих актів, які застосовуються як спеціальні нормативні акти порівняно з нормами ГК України. Отже, на господарську діяльність кооперативів поширюються всі положення цього Кодексу, які регулюють господарську діяльність (розд. I ГК України). Крім того, на діяльність виробничих кооперативів, яка здійснюється на засадах підприємництва, поширюються положення гл. 4 ГК України, що регулює комерційну (підприємницьку) діяльність.
Відповідно до ч. 5 ст. 23 Закону України \”Про кооперацію\” виробничі кооперативи провадять господарську діяльність з метою одержання прибутку, на відміну від інших кооперативів, які надають послуги своїм членам, не маючи такої мети. Цим пояснюється й друга назва виробничого кооперативу – як \”кооперативного підприємства\”.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code