Науково-практичний коментар до ст. 97 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 97 Господарського кодексу України

Стаття 97. Загальні умови створення виробничого кооперативу
 
1. Засновниками (членами) виробничого кооперативу можуть бути громадяни, іноземці та особи без громадянства. Чисельність членів виробничого кооперативу не може бути меншою, ніж три особи.
2. Рішення про створення виробничого кооперативу приймається його установчими зборами.
3. Виробничий кооператив вважається створеним і набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації відповідно до вимог цього Кодексу.
Коментар:
1. Відповідно до ч. 1 коментованої статті та ст. 10 Закону України \”Про кооперацію\” від 10.07.2003 р. членами (засновниками) виробничого кооперативу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які внесли вступний внесок та пай у розмірах, визначених статутом кооперативу, додержуються вимог статуту і користуються правом ухвального голосу.
Виробничі кооперативи є корпоративними підприємствами. Про корпоративний устрій виробничого кооперативу свідчить встановлена в коментованій статті та в ст. 7 Закону України \”Про кооперацію\” мінімальна кількість засновників (членів) виробничого кооперативу, яка не може бути меншою ніж три особи.
2. Відповідно до ч. 2 коментованої статті та ст. 7 Закону України \”Про кооперацію\” рішення про створення кооперативу приймається його установчими зборами і оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар зборів. У протоколі зазначаються фізичні особи, які брали участь в установчих зборах, зокрема: – прізвище, ім\’я та по батькові, паспортні дані (для осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, – дані документа, який його замінює). Дані про фізичну особу засвідчуються її особистим підписом.
3. Набуття виробничим кооперативом статусу юридичної особи як самостійного суб\’єкта права, наділеного цивільною та господарською правоздатністю і дієздатністю, безпосередньо пов\’язане з моментом його державної реєстрації, яка, як уже відзначалося, здійснюється на загальних підставах відповідно до Закону України \”Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців\” від 15.05.2003 р. Державна реєстрація виробничого кооперативу полягає в засвідченні факту його створення як юридичної особи шляхом перевірки комплектності установчих та інших документів, які подаються державному реєстратору, повноти відомостей, що вказані в реєстраційній картці; перевірки документів, які подаються державному реєстратору, на відповідність закону та відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації. Завершальним у процедурі державної реєстрації є внесення відомостей про виробничий кооператив до Єдиного державного реєстру юридичних осіб; оформлення і видача свідоцтва про державну реєстрацію та виписки з Єдиного державного реєстру. Статтями 26 та 43 Закону України \”Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців\” передбачена також передача державним реєстратором відомостей про державну реєстрацію юридичної особи до органів статистики, Державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування, що є підставою для взяття виробничого кооперативу на облік цими органами.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code