Науково-практичний коментар до ст. 99 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 99 Господарського кодексу України

Стаття 99. Права та обов\’язки членів виробничого кооперативу
 
1. Основними правами членів виробничого кооперативу є:
участь в управлінні кооперативом, право голосу на загальних зборах членів кооперативу, право обирати і бути обраним в органи управління кооперативом;
користування послугами кооперативу;
одержання кооперативних виплат та частки доходу на пай;
одержання достовірної та повної інформації про фінансово-господарську діяльність кооперативу;
одержання паю у разі виходу з кооперативу в порядку і строки, визначені його статутом.
2. Основними обов\’язками членів виробничого кооперативу є дотримання статуту та виконання рішень органів управління кооперативу.
3. Статутом виробничого кооперативу можуть передбачатися також інші права та обов\’язки членів кооперативу.
Коментар:
1. Основними правами члена кооперативу, передбаченими в ч. 1 коментованої статті, є: участь у господарській діяльності кооперативу, а також в управлінні кооперативом, право голосу на його загальних зборах, право обирати і бути обраним в органи управління; користування послугами кооперативу; одержання кооперативних виплат та виплат на паї (частки доходу); одержання паю у разі виходу з кооперативу в порядку і в строки, визначені його статутом; одержання достовірної та повної інформації про фінансово-господарську діяльність кооперативу. Поряд з зазначеними у ГК України правами членів кооперативів у ст. 12 Закону України \”Про кооперацію\” від 10.07.2003 р. йдеться ще про інші права членів кооперативів, у тому числі виробничих, зокрема: право вносити пропозиції щодо поліпшення роботи кооперативу, усунення недоліків у роботі його органів управління та посадових осіб; право звертатися до органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу, до посадових осіб кооперативу із запитами, пов\’язаними з членством у кооперативі, діяльністю кооперативу та його посадових осіб, одержувати письмові відповіді на свої запити. Якщо статутом виробничого кооперативу не встановлений спеціальний порядок розгляду і відповіді на запити, то відповідно до загального порядку, встановленого Законом України \”Про інформацію\” від 02.10.92 р., термін вивчення запиту на предмет можливості його задоволення не повинен перевищувати десяти календарних днів, протягом яких посадові особи кооперативу письмово повинні довести до відома запитувача, що його запит буде задоволено або що запитувана інформація не підлягає наданню для ознайомлення. Задоволення запиту здійснюється протягом місяця, якщо інше не передбачено законом або статутом кооперативу.
2. Основними обов\’язками члена кооперативу, крім зазначених у ч. 2 коментованої статті, якими є додержання статуту кооперативу, виконання рішень органів управління кооперативу та органів контролю за діяльністю кооперативу, статтею 12 Закону України \”Про кооперацію\” передбачено також обов\’язки члена виробничого кооперативу виконувати свої зобов\’язання перед кооперативом та сплатити визначені його статутом внески.
3. Законами, що регулюють діяльність окремих типів кооперативів або кооперативів за напрямами їх діяльності, та статутом виробничого кооперативу можуть бути передбачені додаткові права та обов\’язки його членів.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code