Науково-практичний коментар до ст. 101 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 101 Господарського кодексу України

Стаття 101. Управління виробничим кооперативом
 
1. Управління виробничим кооперативом здійснюється на основі самоврядування, гласності, участі його членів у вирішенні питань діяльності кооперативу.
2. Вищим органом управління виробничого кооперативу є загальні збори членів кооперативу. До органів управління кооперативу належать правління (голова) кооперативу та ревізійна комісія (ревізор) кооперативу.
3. Статутом виробничого кооперативу може бути передбачено спостережну раду кооперативу. Члени ревізійної комісії (ревізор) кооперативу не можуть бути членами його правління (головою кооперативу) чи спостережної ради.
Коментар:
1. Частина 1 коментованої статті закріплює основні принципи управління виробничим кооперативом, серед яких:
– принцип самоврядування, який полягає у праві членів виробничого кооперативу на вирішення усіх питань його внутрішньої діяльності власними силами та на власний розсуд, але в межах вимог діючих корпоративних та правових норм. Кооператив відповідно до свого статуту самостійно визначає основні напрями діяльності, здійснює її планування, самостійно розробляє програми і плани економічного та соціального розвитку, розглядає і затверджує їх на загальних зборах членів кооперативу. Забороняється втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування у фінансово-господарську та іншу діяльність кооперативів, крім випадків, прямо передбачених законом;
– гласність, що означає відкритість діяльності виробничого кооперативу для його членів та доступність інформації про фінансово-господарську діяльність кооперативу для загального ознайомлення і обговорення членами кооперативу;
– участь членів кооперативу у вирішенні питань діяльності кооперативу – це принцип управління виробничим кооперативом, який реалізується завдяки представництву членів кооперативу майже в усіх органах управління, крім виконавчого директора, який не може бути членом кооперативу.
2. Частина 2 коментованої статті визначає, що вищим органом управління виробничого кооперативу є загальні збори членів кооперативу. Компетенція зборів, порядок скликання та прийняття рішень визначені в ст. 102 ГК України. До органів управління кооперативу, визначених у Кодексі, належать також правління (голова) кооперативу (ст. 103 ГК України) та ревізійна комісія (ревізор) кооперативу (ст. 106 ГК України).
3. Відповідно до ч. 3 коментованої статті передбачено можливість створення для контролю за діяльністю виконавчого директора кооперативного підприємства спостережної ради виробничого кооперативу, повноваження, порядок утворення і діяльності якої визначається відповідно до ст. 105 ГК України та статуту кооперативу. Закон встановлює заборону членам ревізійної комісії (ревізору) кооперативу бути одночасно членами його правління (головою кооперативу) чи спостережної ради.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code