Науково-практичний коментар до ст. 104 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 104 Господарського кодексу України

Стаття 104. Виконавчий директор виробничого кооперативу
 
1. Правління виробничого кооперативу може наймати виконавчого директора для оперативного управління діяльністю підприємства. Виконавчий директор не може бути членом кооперативу.
2. Виконавчий директор здійснює свою діяльність на умовах контракту, який укладає з ним правління кооперативу, та виконує функції відповідно до статуту.
3. Виконавчий директор несе відповідальність за свою діяльність перед кооперативом.
4. У разі відсутності у виробничому кооперативі посади виконавчого директора роботою кооперативного підприємства керує голова кооперативу.
Коментар:
1. Відповідно до ч. 1 коментованої статті та ст. 16 Закону України \”Про кооперацію\” правління кооперативу може наймати для оперативного управління діяльністю кооперативу виконавчого директора, який не може бути членом кооперативу.
2. Виконавчий директор виконує свої функції на умовах контракту, який укладає з ним правління кооперативу, формує виконавчу дирекцію та виконує функції, делеговані йому правлінням кооперативу.
У трудовому контракті з виконавчим директором визначається строк найму, права, обов\’язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін. Виконавчий директор кооперативу як керівник підприємства без доручення діє від імені кооперативного підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами. Виконавчого директора може бути звільнено з посади достроково на підставах, передбачених договором (контрактом) відповідно до закону.
3. Виконавчий директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього обов\’язків, визначених контрактом та статутом кооперативу. Так, відповідно до умов контракту та трудового законодавства за невиконання чи неналежне виконання виконавчим директором покладених на нього контрактом обов\’язків останній несе дисциплінарну та матеріальну (у тому числі повну) відповідальність. На директора як на керівника та посадову (службову) особу кооперативного підприємства може бути також покладено на загальних підставах адміністративну та кримінальну відповідальність.
4. У разі відсутності у виробничому кооперативі посади виконавчого директора, а саме в кооперативі, до складу якого входить менше ніж 10 членів, роботою кооперативного підприємства керує голова кооперативу, який обирається як виконавчий орган кооперативу замість правління.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code