Науково-практичний коментар до ст. 106 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 106 Господарського кодексу України

Стаття 106. Ревізійна комісія (ревізор) виробничого кооперативу
 
1. З метою контролю за фінансово-господарською діяльністю виробничого кооперативу обирається ревізійна комісія, а в кооперативі, до складу якого входить менше десяти членів, – ревізор.
2. Ревізійна комісія (ревізор) обирається загальними зборами з числа членів кооперативу відповідно до його статуту. Членами ревізійної комісії (ревізором) не можуть бути члени правління чи спостережної ради виробничого кооперативу.
3. Ревізійна комісія (ревізор) підзвітна загальним зборам членів виробничого кооперативу.
Коментар:
1. Відповідно до ч. 1 коментованої статті та ст. 18 Закону України \”Про кооперацію\” для контролю за фінансово-господарською діяльністю виробничого кооперативу обирається ревізійна комісія. У кооперативі, до складу якого входить менше ніж 10 членів, функції ревізійної комісії виконує ревізор.
Перевірки результатів фінансово-господарської діяльності кооперативу проводяться ревізійною комісією за власною ініціативою, а також за рішенням загальних зборів чи на вимогу не менш як 10 відсотків членів виробничого кооперативу.
На вимогу ревізійної комісії (ревізора) надаються будь-які матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також пояснення посадових осіб кооперативу.
Ревізійна комісія (ревізор) складає висновок за річними звітами про результати діяльності кооперативу.
2. Ревізійна комісія (ревізор) обирається загальними зборами з числа членів кооперативу шляхом прямого таємного голосування у порядку, встановленому статутом кооперативного підприємства. Членами ревізійної комісії (ревізором) не можуть бути члени правління виробничого кооперативу чи його спостережної ради.
3. Ревізійна комісія (ревізор) кооперативного підприємства підзвітна загальним зборам членів кооперативу. Порядок і періодичність звітування ревізійної комісії визначаються статутом виробничого кооперативу.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code