Науково-практичний коментар до ст. 108 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 108 Господарського кодексу України

Стаття 108. Майнова відповідальність виробничого кооперативу
 
1. Виробничий кооператив відповідає за своїми зобов\’язаннями усім належним йому майном. Члени виробничого кооперативу несуть за зобов\’язаннями кооперативу субсидіарну (додаткову) відповідальність своїм майном у розмірі, не меншому їх пайового внеску, якщо більший розмір відповідальності не передбачено законом або статутом кооперативу. Виробничий кооператив не несе відповідальності за зобов\’язаннями членів кооперативу.
2. Виробничий кооператив може застрахувати своє майно і майнові права за рішенням загальних зборів членів кооперативу, якщо інший порядок не встановлено законом.
Коментар:
1. Виробничий кооператив відповідає за своїми зобов\’язаннями усім належним йому майном. Порядок покриття завданих кооперативом збитків визначається його статутом, однак відповідно до закону одним із неодмінних джерел покриття збитків виступає майно членів кооперативу. Так, відповідно до ч. 1 коментованої статті та ст. 27 Закону України \”Про кооперацію\” члени виробничого кооперативу несуть за зобов\’язаннями кооперативу субсидіарну (додаткову) відповідальність своїм майном у розмірі, не меншому їх пайового внеску, якщо більший розмір відповідальності не передбачено законом або статутом кооперативу. Разом з цим сам виробничий кооператив не несе відповідальності за зобов\’язаннями членів кооперативу.
2. Частина 2 коментованої статті передбачає право виробничого кооперативу застрахувати своє майно і майнові права, для чого, за загальним правилом, необхідне рішення загальних зборів членів кооперативу. У даному випадку йдеться про добровільне страхування. Інший порядок страхування застосовується у випадках, встановлених законом, зокрема йдеться про обов\’язкові види страхування, вичерпний перелік яких передбачений ст. 7 Закону України \”Про страхування\”. У цьому випадку згода загальних зборів для страхування не потрібна.
У разі страхування виробничим кооперативом своєї цивільної відповідальності майнова відповідальність виробничого кооперативу настає в порядку, передбаченому ст. 1194 ЦК України, а саме в разі недостатності страхової виплати (страхового відшкодування) для повного відшкодування завданої ним шкоди кооператив зобов\’язаний сплатити різницю між фактичним розміром шкоди і страховою виплатою (страховим відшкодуванням).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code