Науково-практичний коментар до ст. 109 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 109 Господарського кодексу України

Стаття 109. Припинення діяльності виробничого кооперативу
 
1. Виробничий кооператив за рішенням загальних зборів членів кооперативу може бути реорганізований у підприємства інших форм господарювання в порядку, визначеному статутом кооперативу відповідно до вимог цього Кодексу.
2. Виробничий кооператив ліквідується в загальному порядку ліквідації суб\’єкта господарювання, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням такого:
ліквідація виробничого кооперативу здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною загальними зборами членів кооперативу, а у разі його ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, сформованою відповідно до цього рішення;
розпорядження землею виробничого кооперативу, що ліквідується, здійснюється в порядку і на умовах, передбачених земельним законодавством. Майно кооперативу, що залишилося після розрахунків з бюджетом та кредиторами, розподіляється між членами виробничого кооперативу пропорційно вартості їх паю.
Коментар:
1. Як і припинення будь-якого суб\’єкта господарювання – юридичної особи припинення виробничого кооперативу можливе у двох формах: реорганізації та ліквідації і здійснюється в порядку, визначеному ст. 104 – 112 ЦК України та ст. 59 – 61 ГК України з урахуванням особливостей, передбачених коментованою статтею. У частині 1 даної статті йдеться лише про можливість виробничого кооперативу реорганізуватися у підприємства інших форм господарювання в порядку, визначеному статутом відповідно до вимог цього Кодексу, і тільки за рішенням загальних зборів членів кооперативу, що по суті є перетворенням. Однак закон допускає можливість реорганізації виробничого кооперативу в усіх, передбачених ним формах. Зокрема, у ст. 28 Закону України \”Про кооперацію\” говориться про можливість реорганізації виробничого кооперативу шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення та перетворення. Поряд з цим ст. 106 ЦК України передбачає, що злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи у випадках, передбачених законом, може здійснюватися не лише за рішенням учасників або органу юридичної особи, але й за рішенням суду або відповідних органів державної влади. Законом також може бути передбачено одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення юридичної особи шляхом злиття або приєднання.
У разі реорганізації права та обов\’язки виробничого кооперативу переходять до його правонаступників.
2. Відповідно до вимог ст. 29 Закону України \”Про кооперацію\” виробничий кооператив ліквідується: за рішенням загальних зборів членів кооперативу або зборів уповноважених, а також за рішенням суду.
Ліквідація кооперативу здійснюється комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про його ліквідацію, а саме загальними зборами членів кооперативу, а в разі ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, сформованою відповідно до судового рішення. Цим же органом визначається порядок діяльності ліквідаційної комісії.
З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління кооперативом. Ліквідаційна комісія зобов\’язана провести роботу, пов\’язану із стягненням дебіторської заборгованості кооперативу і виявленням претензій кредиторів (з повідомленням останніх про ліквідацію кооперативу), встановити порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заявлення претензій кредиторами, який не може бути меншим ніж два місяці з дня публікації інформації про ліквідацію кооперативу.
Ліквідаційна комісія проводить ліквідацію кооперативу у порядку, встановленому законом (ст. 110, 112 ЦК України, ст. 60, 61 ГК України).
Майно кооперативу, що залишилося після задоволення вимог кредиторів кооперативу, здійснення виплат членам кооперативу паїв та виплат на паї, кооперативних виплат, оплати праці, розрахунків з кооперативним об\’єднанням, членом якого він є, розподіляється між членами кооперативу пропорційно вартості їх паю у порядку, визначеному статутом. Розпорядження землею виробничого кооперативу, що ліквідується, здійснюється в порядку і на умовах, передбачених земельним законодавством.
Майно неподільного фонду не підлягає поділу між його членами і передається за рішенням ліквідаційної комісії іншій (іншим) кооперативній організації (кооперативним організаціям). При цьому у рішенні повинні бути визначені напрями використання зазначеного майна.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code