Науково-практичний коментар до ст. 117 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 117 Господарського кодексу України

Стаття 117. Іноземне підприємство
 
1. Іноземним підприємством є унітарне або корпоративне підприємство, створене за законодавством України, що діє виключно на основі власності іноземців або іноземних юридичних осіб, або діюче підприємство, придбане повністю у власність цих осіб.
2. Іноземні підприємства не можуть створюватися в галузях, визначених законом, що мають стратегічне значення для безпеки держави.
3. Діяльність філій, представництв та інших відокремлених підрозділів підприємств, утворених за законодавством інших держав, здійснюється на території України відповідно до законодавства України.
4. Умови і порядок створення, вимоги до організації та діяльності іноземних підприємств визначаються цим Кодексом, законом про режим іноземного інвестування, іншими законами.
Коментар:
1. Відповідно до ч. 2 ст. 63 ГК України іноземним вважається підприємство, у статутному фонді якого іноземна інвестиція становить сто відсотків. Відповідно до ч. 1 коментованої статті іноземне підприємство діє виключно на основі власності іноземців або іноземних юридичних осіб і може створюватися як одним засновником (унітарне), так і двома або більше засновниками (корпоративне). У будь-якому випадку створення та діяльність іноземних підприємств здійснюються за законодавством України. Формами реалізації іноземними фізичними або юридичними особами своїх засновницьких прав на території України є як створення нового підприємства за рахунок іноземних інвестицій, так і придбання повністю у свою власність діючого підприємства, внаслідок чого воно набуває статусу іноземного підприємства.
2. З метою забезпечення національної безпеки держави виключно на підставі законів України визначаються галузі, які мають стратегічне значення для держави, і в яких іноземні підприємства не можуть створюватися.
3. Згідно з Законом України \”Про зовнішньоекономічну діяльність\” представництвом іноземного суб\’єкта господарської діяльності є установа або особа, яка представляє інтереси іноземного суб\’єкта господарської діяльності в Україні і має на це належним чином оформлені відповідні повноваження;
Іноземні суб\’єкти господарської діяльності, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність на території України, мають право на відкриття своїх філій, представництв та інших відокремлених підрозділів на території України, діяльність яких здійснюється відповідно до законодавства України. Акредитацію філій і представництв іноземних банків здійснює Національний банк України відповідно до Закону України \”Про банки і банківську діяльність\”. Реєстрацію представництв інших іноземних суб\’єктів господарської діяльності здійснює центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики (Міністерство економіки України) протягом шістдесяти робочих днів з дня подання іноземним суб\’єктом господарської діяльності документів на реєстрацію. Для реєстрації представництва іноземного суб\’єкта господарської діяльності на території України необхідно подати: заяву з проханням про реєстрацію представництва, яка складається у довільній формі; виписку з торговельного (банківського) реєстру країни, де іноземний суб\’єкт господарської діяльності має офіційно зареєстровану контору; довідку від банківської установи, в якій офіційно відкрито рахунок подавця; довіреність на здійснення представницьких функцій, оформлену згідно з законом країни, де офіційно зареєстровано контору іноземного суб\’єкта господарської діяльності. Зазначені документи мають бути нотаріально засвідчені за місцем їх видачі і легалізовані належним чином в консульських установах, які представляють Україну, якщо міжнародними договорами України не передбачено інше. За реєстрацію представництв іноземних суб\’єктів господарської діяльності з них стягується плата у розмірі 2500 доларів США, який встановлюється Кабінетом Міністрів України і не повинен перевищувати фактичних витрат держави, пов\’язаних з цією реєстрацією.
У разі відмови центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики зареєструвати представництво іноземного суб\’єкта господарської діяльності або неприйняття рішення з цього питання у встановлений шістдесятиденний строк іноземний суб\’єкт господарської діяльності може оскаржити таку відмову в судових органах України.
Забороняється вимагати від іноземного суб\’єкта господарської діяльності повторної реєстрації (перереєстрації) раніше зареєстрованого представництва на території України.
У разі зміни назви, юридичного статусу, юридичної адреси чи оголошення іноземного суб\’єкта господарської діяльності неплатоспроможним або банкрутом його представництво на території України зобов\’язане повідомити про це центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики у семиденний строк.
Крім цього Кодексу та Закону України \”Про зовнішньоекономічну діяльність\” реєстрація представництв регулюється Інструкцією про порядок реєстрації представництв іноземних суб\’єктів господарської діяльності в Україні, затвердженою наказом Міністерства зовнішніх економічних зв\’язків і торгівлі України від 18.01.96 р. N 30, в редакції наказу Міністерства економіки України від 15.06.2007 р. N 179.
4. Умови і порядок створення, вимоги до організації та діяльності іноземних підприємств, крім Господарського кодексу України визначаються Законом України \”Про режим іноземного інвестування\” від 19.03.96 р., іншими законодавчими актами.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code