Науково-практичний коментар до ст. 118 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 118 Господарського кодексу України

Стаття 118. Поняття об\’єднання підприємств
 
1. Об\’єднанням підприємств є господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань.
2. Об\’єднання підприємств утворюються підприємствами на добровільних засадах або за рішенням органів, які відповідно до цього Кодексу та інших законів мають право утворювати об\’єднання підприємств. В об\’єднання підприємств можуть входити підприємства, утворені за законодавством інших держав, а підприємства України можуть входити в об\’єднання підприємств, утворені на території інших держав.
3. Об\’єднання підприємств утворюються на невизначений строк або як тимчасові об\’єднання.
4. Об\’єднання підприємств є юридичною особою.
5. Державна реєстрація об\’єднання підприємств здійснюється відповідно до статті 58 цього Кодексу.
Коментар:
1. Особливості побудови деяких галузей народного господарства (наприклад, вугільної та важкої промисловості) об\’єктивно вимагають створення єдиного централізованого центру управління, який би пов\’язував підприємства єдиного виробничого циклу, а також підприємства, які входили за різними причинами в об\’єднання підприємств в СРСР.
В об\’єднанні підприємств створюється абсолютно нова господарська організація – об\’єднання підприємств. І тут роль координатора виконує не якесь підприємство з групи, а новостворене об\’єднання. При створенні об\’єднання підприємств суб\’єктами господарювання переслідується чітка мета: координація виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань. Ступінь та характер координації залежать від виду об\’єднання (ч. 2 – 5 ст. 120 ГК).
Оскільки об\’єднання підприємств є господарською організацією, то на нього поширюються всі норми, що регулюють правовий стан суб\’єктів господарювання та юридичних осіб.
2. Залежно від порядку заснування об\’єднання підприємств можуть утворюватися як господарські об\’єднання або як державні чи комунальні господарські об\’єднання. Державні і комунальні господарські об\’єднання можуть створюватися за рішенням компетентного органу незалежно від волі самих суб\’єктів господарювання, які будуть входити до його складу (ч. 4 ст. 119 ГК). Для створення господарського об\’єднання необхідне двостороннє волевиявлення всіх учасників товариства. Господарське об\’єднання утворюється з ініціативи підприємств, які об\’єднують свою діяльність, а не одного підприємства.
Частина 2 ст. 118 ГК дозволяє підприємствам України входити до складу об\’єднань інших держав. У такому випадку українські підприємства мають дотримуватися законодавства тієї країни, де зареєстроване об\’єднання. Ці положення поширюються і на іноземні підприємства, що входять до складу об\’єднань, зареєстрованих в Україні.
3. Згідно зі ст. 120 на невизначений строк або як тимчасові об\’єднання створюються асоціації, корпорації та концерни, про що зазначається в установчих документах об\’єднання. Консорціум обов\’язково є статутним об\’єднанням.
4. Те, що в Україні об\’єднання підприємств є юридичною особою, пояснюється тим, що історично, ще за радянських часів, трести та об\’єднання підприємств були юридичними особами. Відзначимо, що як і в законодавстві зарубіжних країн, у дореволюційній Росії ні об\’єднання для одноразових операцій, ні синдикати не мали статусу юридичної особи. У Німеччині ні концерн, ні інші пов\’язані підприємства не є юридичними особами (ст. 15 Акціонерного закону Німеччини). Те ж спостерігається і з холдинговими компаніями в США та Англії.
З огляду на сказане, промислово-фінансові групи (далі – ПФГ), асоційовані підприємства, об\’єднання, які утворює холдингова компанія та її корпоративні підприємства, не є видом об\’єднань підприємств, оскільки вони не мають статусу юридичної особи, який є обов\’язковим для об\’єднань підприємств. У даному разі варто говорити про один із видів \”об\’єднання підприємців\”, або об\’єднання капіталів без створення юридичної особи.
Таким чином, на ПФГ, асоційовані підприємства та холдингові компанії не поширюються норми, що регулюють правовий стан об\’єднань підприємств.
5. На об\’єднання підприємств як суб\’єктів господарювання поширюються всі вимоги законодавства щодо державної реєстрації як юридичної особи у порядку, визначеному Законом України \”Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців\”.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code