Науково-практичний коментар до ст. 124 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 124 Господарського кодексу України

Стаття 124. Вихід учасника з об\’єднання. Припинення об\’єднання підприємств
 
1. Підприємства – учасники об\’єднання можуть вийти з його складу із збереженням взаємних зобов\’язань та укладених договорів з іншими суб\’єктами господарювання.
2. Вихід підприємства із складу державного (комунального) господарського об\’єднання здійснюється за рішенням органу, що прийняв рішення про утворення об\’єднання.
3. Припинення об\’єднання підприємств відбувається в результаті його реорганізації в інше об\’єднання або ліквідації.
4. Реорганізація господарського об\’єднання здійснюється за рішенням підприємств-учасників, а реорганізація державного (комунального) господарського об\’єднання – за рішенням органу, що прийняв рішення про утворення об\’єднання.
5. Ліквідація господарського об\’єднання провадиться за рішенням підприємств-учасників, а ліквідація державного (комунального) об\’єднання – за рішенням органу, що прийняв рішення про утворення об\’єднання. Ліквідація об\’єднання підприємств здійснюється в порядку, встановленому цим Кодексом щодо ліквідації підприємства. Майно, що залишилося після ліквідації об\’єднання, розподіляється між учасниками згідно зі статутом об\’єднання підприємств чи договором.
Коментар:
1. ГК України встановлює вільний вихід підприємства-учасника господарського об\’єднання з його складу. Вказується, що зберігаються взаємні зобов\’язання та укладені договори з іншими суб\’єктами господарювання. Це означає, що зобов\’язання чи договори, ще не виконанні, зберігаються до їх виконання підприємствами-учасниками.
2. Забороняється вихід підприємства-учасника з державного чи комунального господарського об\’єднання інакше, ніж за рішенням органу, що прийняв рішення про утворення об\’єднання (детальніше про повноваження органів на створення об\’єднання див. коментар до ст. 119 ГК).
3. ГК України пропонує два традиційних шляхи припинення об\’єднання підприємств – реорганізацію або ліквідацію.
4. Зауважимо, що ГК не деталізує процес реорганізації господарських об\’єднань. Єдина норма щодо процесу реорганізації стосується вимоги, що рішення про реорганізацію господарського об\’єднання приймається підприємствами-учасниками, а державного (комунального) господарського об\’єднання – за рішенням органу, який прийняв рішення про утворення об\’єднання. При цьому не вказано, може об\’єднання реорганізуватися в господарське товариство чи підприємство або ж воно може реорганізуватися лише в інший вид господарського об\’єднання.
Стаття 59 ГК, що регулює порядок припинення суб\’єктів господарювання, не містить визначення реорганізації, а лише визначає її види – злиття, приєднання, поділ, перетворення. Цивільний кодекс України також не дає визначення реорганізації (у ч. 1 ст. 104 ЦК зазначається, що юридична особа припиняється внаслідок передання всього свого майна, прав та обов\’язків іншим юридичним особам – правонаступникам (тобто в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення) або внаслідок ліквідації). На нашу думку, оскільки ГК не деталізує шляхи реорганізації господарського об\’єднання, воно може бути перетворено в будь-яку організаційно-правову форму. Під час реорганізації господарського об\’єднання потрібно керуватися ст. 59 ГК та ст. 104 – 109 ЦК.
5. Рішення про ліквідацію господарського об\’єднання приймається підприємствами-учасниками, а ліквідація державного (комунального) об\’єднання відбувається за рішенням органу, що прийняв рішення про утворення об\’єднання.
ГК України визначає, що ліквідація об\’єднання підприємств здійснюється в порядку, встановленому ГК щодо ліквідації підприємства. Таким чином, щодо ліквідації господарського об\’єднання застосовуються ст. 59 – 61 ГК та ст. 104, 105, 110 – 112 ЦК.
Майно, що залишилося після ліквідації об\’єднання, розподіляється між учасниками згідно зі статутом об\’єднання підприємств чи за договором. Загальний порядок розподілу майна при ліквідації визначається ст. 60 – 61 ГК та ст. 111, 112 ЦК.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code