Науково-практичний коментар до ст. 143 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 143 Господарського кодексу України

Стаття 143. Цінні папери у складі майна суб\’єктів господарювання
 
1. Суб\’єкт господарювання має право випускати власні цінні папери, реалізовувати їх громадянам і юридичним особам, а також придбавати цінні папери інших суб\’єктів. Види цінних паперів, умови і порядок їх випуску, реалізації та придбання суб\’єктами господарювання встановлюються цим Кодексом та іншими законами.
Коментар:
Коментована стаття містить два важливих принципових положення.
 
По-перше, вона визнає право всіх суб\’єктів господарської діяльності бути емітентами – здійснювати емісію цінних паперів.
 
По-друге, законодавець надає всім суб\’єктам господарювання право придбавати цінні папери інших суб\’єктів.
 
Таке положення, на нашу думку, дозволяє стверджувати, що для суб\’єктів господарювання, які не є професійними учасниками ринку цінних паперів, придбання цінних паперів не може розглядатися як предмет діяльності. Види цінних паперів, умови їх випуску та обігу визначаються гл. 17 цього Кодексу та спеціальними законами – перш за все ЦК (гл. 14), Законами України \”Про цінні папери та фондовий ринок\”, \”Про господарські товариства\”, \”Про інститути спільного інвестування\” та ін.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code