Науково-практичний коментар до ст. 152 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 152 Господарського кодексу України

Стаття 152. Права суб\’єктів господарювання щодо використання природних ресурсів
 
1. Суб\’єкт господарювання, здійснюючи господарську діяльність, має право:
експлуатувати корисні властивості наданих йому природних ресурсів;
використовувати для господарських потреб в установленому законодавством порядку корисні копалини місцевого значення, водні об\’єкти, лісові ресурси, що знаходяться на наданій йому земельній ділянці;
одержувати доходи від результатів господарської діяльності, пов\’язаної з використанням природних ресурсів;
одержувати пільгові короткострокові та довгострокові кредити для реалізації заходів щодо ефективного використання, відтворення та охорони природних ресурсів, а також користуватися податковими пільгами при здійсненні зазначених заходів;
вимагати компенсації шкоди, завданої належним йому природним ресурсам іншими суб\’єктами, а також усунення перешкод у здійсненні господарської діяльності, пов\’язаної з використанням природних ресурсів.
Коментар:
Перелік прав суб\’єктів господарювання в галузі використання природних ресурсів, що наведений у коментованій статті, не є вичерпним.
Зокрема, відповідно до ст. 43 Водного кодексу України водокористувачі мають право: а) здійснювати загальне та спеціальне водокористування; б) використовувати водні об\’єкти на умовах оренди; в) вимагати від власника водного об\’єкта або водопровідної системи підтримання належної якості води за умовами водокористування; г) споруджувати гідротехнічні та інші водогосподарські об\’єкти, здійснювати їх реконструкцію і ремонт; ґ) передавати для використання воду іншим водокористувачам на визначених умовах; д) здійснювати й інші функції щодо водокористування в порядку, встановленому законодавством. Права водокористувачів охороняються законом. Порушені права водокористувачів підлягають поновленню в порядку, встановленому законодавством.
Користувачі надр мають право: а) здійснювати на наданій їм ділянці надр геологічне вивчення, комплексну розробку родовищ корисних копалин та інші роботи згідно з умовами спеціального дозволу; б) розпоряджатися видобутими корисними копалинами, якщо інше не передбачено законодавством або умовами спеціального дозволу; в) здійснювати на умовах спеціального дозволу консервацію наданого в користування родовища корисних копалин або його частини; г) на першочергове продовження строку тимчасового користування надрами (ст. 24 Кодексу України про надра).
Постійні лісокористувачі мають: а) право самостійно господарювати в лісах; б) виключне право на заготівлю деревини; в) право власності на заготовлену ними продукцію та на доходи від її реалізації; г) право на відшкодування збитків у випадках, передбачених законодавством; ґ) право здійснювати відповідно до законодавства будівництво доріг, спорудження жилих будинків, виробничих та інших будівель і споруд, необхідних для ведення лісового господарства (ст. 19 Лісового кодексу України). Тимчасові лісокористувачі на умовах довгострокового користування мають право: а) здійснювати господарську діяльність у лісах з дотриманням умов договору; б) за погодженням із власниками лісів, постійними лісокористувачами в установленому порядку зводити тимчасові будівлі і споруди, необхідні для ведення господарської діяльності; в) отримувати продукцію і доходи від її реалізації. Тимчасові лісокористувачі на умовах короткострокового користування мають право: а) здійснювати використання лісових ресурсів з додержанням вимог спеціального дозволу; б) за погодженням із власниками лісів, постійними лісокористувачами у встановленому порядку споруджувати тимчасові будівлі та споруди, необхідні для зберігання і первинної обробки заготовленої продукції; в) власності на заготовлену ними в результаті використання лісових ресурсів продукцію та на доходи від її реалізації; г) на відшкодування збитків у випадках, передбачених законодавством.
Землекористувачі, якщо інше не передбачено законом або договором, мають право: а) самостійно господарювати на землі; б) власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур, на вироблену продукцію; в) використовувати у встановленому порядку для власних потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, ліси, водні об\’єкти, а також інші корисні властивості землі; г) на відшкодування збитків у випадках, передбачених законом; ґ) споруджувати жилі будинки, виробничі та інші будівлі і споруди (ст. 95 Земельного кодексу України). Порушені права землекористувачів підлягають відновленню в порядку, встановленому законом.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code