Науково-практичний коментар до ст. 172 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 172 Господарського кодексу України

Стаття 172. Законодавство про корпоративні права держави
 
1. Відносини, пов\’язані з управлінням корпоративними правами держави, регулюються Законом України \”Про управління об\’єктами державної власності\”, іншими законами України та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них.
 
Коментар:
 
1. Нормативну основу правового регулювання відносин, пов\’язаних з управлінням корпоративними правами держави, становить система нормативно-правових актів різної юридичної сили, що включає:
– Конституцію України;
– Господарський та Цивільний кодекси України;
– Закони України: \”Про господарські товариства\” від 19.09.91 р., \”Про приватизацію державного майна\” від 04.03.92 р., \”Про перелік об\’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації\” від 07.07.99 р., \”Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)\” від 15.03.2001 р., \”Про цінні папери та фондовий ринок\” від 23.02.2006 р., \”Про холдингові компанії в Україні\” від 15.03.2006 р. та ін.;
– Укази Президента України: \”Про корпоратизацію підприємств\” від 15.06.93 р. N 210/93, \”Про Положення про Національне агентство України з управління державними корпоративними правами\” від 02.09.98 р. N 969/98, \”Про невідкладні заходи щодо впорядкування діяльності державних (національних) акціонерних та холдингових компаній\” від 07.11.2001 р. N 1049/2001 та ін.;
– акти Кабінету Міністрів України: Декрет \”Про управління майном, що є у загальнодержавній власності, в будівництві та промисловості будівельних матеріалів\” від 19.02.93 р., Декрет \”Про впорядкування діяльності суб\’єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств\” від 31.12.92 р., постанова \”Про управління корпоративними правами держави\” від 15.05.2000 р. N 791, якою затверджено Положення про представника органу, уповноваженого управляти відповідними корпоративними правами держави в органах управління господарських товариств, Порядок проведення конкурсу з визначення уповноваженої особи на виконання функцій з управління корпоративними правами держави, Порядок звітності представників органів, уповноважених управляти відповідними корпоративними правами держави в органах управління господарських товариств, Порядок управління акціями (частками), які перебувають у державній власності, господарських товариств, створених за участю Фонду державного майна, постанова \”Про формування і ведення Реєстру корпоративних прав держави\” від 29.10.2003 р. N 1679, постанова \”Про затвердження Основних концептуальних підходів до підвищення ефективності управління корпоративними правами держави\” від 11.02.2004 р. N 155 та ін.;
– відомчі нормативно-правові акти: наказ Фонду державного майна України від 25.05.2000 р. N 1067 \”Про затвердження Типової Генеральної угоди про передачу повноважень на здійснення функцій управління державними корпоративними правами органам виконавчої влади\”, наказ Фонду державного майна України від 07.08.2000 р. N 1647 \”Про затвердження Типового договору доручення на здійснення уповноваженою особою функцій управління державними корпоративними правами\”, наказ Фонду державного майна України від 21.06.2004 р. N 1217 \”Щодо затвердження кваліфікаційних вимог до осіб, уповноважених управляти корпоративними правами держави\”, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2003 р. N 571 \”Про затвердження Принципів корпоративного управління\”, наказ Національного агентства України з управління державними корпоративними правами від 14.05.99 р. N 72 \”Про затвердження Положення про реєстр державних корпоративних прав\” та ін.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code